Language of document :

A Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Valladolid (Spanyolország) által 2020. november 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – BFF Finance Iberia S. A. U. kontra Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y león

(C-585/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Valladolid

Az alapeljárás felei

Felperes: BFF Finance Iberia S. A. U.

Alperes: Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y león

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről szóló, 2011. február 16-i 2011/7/EU EURÓPAI PARLAMENTI ÉS TANÁCSI IRÁNYELV1 4. cikkének (1) bekezdésére, 6. cikkére, valamint 7. cikkének (2) és (3) bekezdésére figyelemmel:

Úgy kell-e értelmezni az irányelv 6. cikkét, hogy a 40 eurót csak akkor kell bármely esetben számlánként számítani, ha a hitelező a számlákat közigazgatási, illetve bírói úton előterjesztett kérelmeiben egyenként nevesítette, vagy inkább a 40 eurót bármely esetben számlánként kell számítani, akkor is, ha együttes és általános kérelmek benyújtására került sor?

Hogyan kell értelmezni a 9/2017. sz. törvény 198.4. cikkét – amely 60 napos fizetési határidőt [ír elő] minden esetben és minden szerződés tekintetében azáltal, hogy egy kezdeti 30 napos időszakot állapít meg a jóváhagyásra és további 30 napot a fizetésre –, mivel az irányelv (23) preambulumbekezdése a következőket írja elő:

A hosszú fizetési határidők és a hatóságok részéről az árukért és szolgáltatásokért felmerülő késedelmes fizetés indokolatlan költségeket okoz a vállalkozások számára. Ezért ennek megfelelően indokolt különös szabályokat bevezetni a vállalkozások által a hatóságok számára nyújtott árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos kereskedelmi ügyletekre vonatkozóan, különösen a 30 naptári napot általában meg nem haladó – kivéve, ha a szerződésben kifejezetten másként állapodtak meg, és feltéve, hogy a szerződés egyedi jellege vagy jellege miatt az tényszerűen indokolt –, de semmi esetre sem a 60 naptári napot meghaladó fizetési határidőket előírva.”[?]

Hogyan kell értelmezni az irányelv 2. cikkét? Az irányelv értelmezése lehetővé teszi-e annak megállapítását, hogy az ugyanezen irányelv által elismert késedelmi kamatok számítási alapja magában foglalja a teljesített szolgáltatásnyújtás után felszámított héát, amelynek összege a számlán megjelenik? Vagy inkább el kell-e különíteni és meg kell-e határozni, hogy a vállalkozó mely időpontban fizeti be az adót az adóhatóságnak?

____________

1 HL 2011. L 48., 1. o.