Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Hannover (Nemčija) 10. novembra 2020 – Landkreis Northeim/Daimler AG

(Zadeva C-588/20)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landgericht Hannover

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Landkreis Northeim

Tožena stranka: Daimler AG

Ob udeležbi: Iveco Magirus AG, MAN SE, MAN Truck & Bus SE, MAN Truck & Bus Deutschland GmbH

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba Sklep Komisije Evropskih skupnosti z dne 19. julija 2016 (C(2016) 4673 final),1 ki je bil sprejet v postopku na podlagi člena 101 PDEU in člena 53 Sporazuma EGP (Zadeva AT.39824 – Tovornjaki), razlagati tako, da ugotovitve v tej odločbi Komisije obsegajo tudi posebna/specializirana vozila, zlasti smetarska vozila?

____________

1     Notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 4673 final, povzetek v UL 2017, C 108, str. 6.