Language of document :

Acțiune introdusă la 27 martie 2015 - ZZ/OAPI

(Cauza F-48/15)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: ZZ (reprezentanți: T. Bontinck și A. Guillerme, avocați)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (OAPI)

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea raportului de evaluare întocmit în privința reclamantei pentru exercițiul de evaluare 2013, precum și a planului de recuperare adoptat pe baza acestui raport, și cererea de despăgubiri pentru pretinsul prejudiciu moral suferit

Concluziile reclamanteiAnularea raportului de evaluare întocmit în privința reclamantei pentru anul 2013;anularea planului de recuperare adoptat pe baza acestui raport;obligarea OAPI să o despăgubească pe reclamantă pentru prejudiciul moral suferit, evaluat la 10 000 de euro, sub rezerva majorării sau a diminuării în cursul procedurii;obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată.