Language of document : ECLI:EU:F:2015:129

USNESENÍ PŘEDSEDY DRUHÉHO SENÁTU SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

15. září 2015

Věc F‑46/15

John Clausen

v.

Evropská komise

„Smírné řešení sporu – Článek 91 odst. 1 jednacího řádu – Dohoda účastníků řízení z podnětu Soudu – Vyškrtnutí“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na Smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, jíž se J. Clausen v podstatě domáhal zrušení rozhodnutí ze dne 27. května 2014, jímž oddělení pro úhradu léčebných výloh v Bruselu (Belgie) společného systému nemocenského pojištění orgánů Evropské unie zamítlo jeho žádost o úhradu 100 % lékařských výdajů souvisejících s operací oboustranného šedého zákalu z důvodu neexistence přímé souvislosti tohoto chirurgického zákroku s vážnou nemocí žalobce.

Rozhodnutí:      Věc F‑46/15 se na základě dohody mezi J. Clausenem a Evropskou komisí vyškrtne z rejstříku. John Clausen a Evropská komise ponesou náklady řízení podle ustanovení jejich dohody.

Shrnutí

Žaloby úředníků – Smírné řešení sporu před Soudem pro veřejnou službu – Vyškrtnutí z rejstříku

(Jednací řád Soudu pro veřejnou službu, čl. 90 odst. 1 a čl. 91 odst. 1)

(viz body 2 až 4)