Language of document : ECLI:EU:F:2015:129

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS OTRĀS PALĀTAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA RĪKOJUMS

2015. gada 15. septembrī

Lieta F‑46/15

John Clausen

pret

Eiropas Komisiju

Izlīgums – Reglamenta 91. panta 1. punkts – Lietas dalībnieku vienošanās pēc Civildienesta tiesas ierosmes – Izslēgšana no reģistra

Priekšmets      Prasība, kura celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kas piemērojams EAEK līgumam atbilstoši tā 106.a pantam, un ar kuru J. Clausen būtībā lūdz atcelt 2014. gada 27. maija lēmumu, ar kuru Eiropas Savienības iestāžu Vienotās veselības apdrošināšanas shēmas Briseles norēķinu birojs (Beļģija) noraidīja viņa lūgumu 100 % apmērā apmaksāt medicīnas izdevumus, kas ir saistīti ar abām acīm veiktu kataraktas operāciju, tādēļ, ka starp šo ķirurģisko iejaukšanos un prasītāja smago slimību nepastāvot tieša saikne

Nolēmums      Izslēgt lietu F‑46/15 no reģistra, jo J. Clausen un Eiropas Komisija ir panākuši vienošanos. J. Clausen un Eiropas Komisija sedz tiesāšanās izdevumus saskaņā ar to panākto vienošanos.

Kopsavilkums

Ierēdņu celta prasība – Izlīgums Civildienesta tiesā – Izslēgšana no reģistra

(Civildienesta tiesas Reglamenta 90. panta 1. punkts un 91. panta 1. punkts)

(skat. 2.–4. punktu)