Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2015. gada 9. decembra rīkojums – Van der Veen/Eiropols

(lieta F-45/15) 1

Civildienests – Eiropola darbinieki – Pagaidu darbinieks – Lēmums 2009/371/JAI – Eiropola atteikums noslēgt līgumu uz nenoteiktu laiku – Reglamenta 81. pants – Acīmredzami nepieņemama prasība

Tiesvedības valoda  franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Mark Van der Veen (Hāga, Nīderlande) (pārstāvis – J.-J. Ghosez, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Policijas birojs (pārstāvji – D. Neumann, J. Arnould un C. Falmagne)

Priekšmets

Prasība atcelt atbildētāja netieši izteiktu lēmumu neapmierināt prasītāja prasību viņam piešķirt līgumu uz nenoteiktu laiku

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;

Van der Veen sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas policijas biroja tiesāšanās izdevumus.

____________

1      OV C  190, 8.6.2015, 34. lpp.