Language of document :

Sag anlagt den 18. maj 2017 – adidas mod EUIPO – Shoe Branding Europe BVBA (gengivelse af tre parallelle striber)

(Sag T-307/17)

Stævningen er affattet på engelsk

Parter

Sagsøger: adidas AG (Herzogenaurach, Tyskland) (ved solicitors I. Fowler og I. Junkar)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Shoe Branding Europe BVBA (Oudenaarde, Belgien)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO

Ansøger / Indehaver af det omtvistede varemærke: adidas AG

Det omtvistede varemærke: EU-figurmærket (gengivelse af tre parallelle striber) – EU-varemærkeregistrering nr. 12 442 166

Sagen for EUIPO: Ugyldighedssag

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 7. marts 2017 af Første Appelkammer ved EUIPO (sag R 1515/2016-2)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres.

EUIPO og den anden part i sagen for appelkammeret, såfremt sidstnævnte intervenerer i sagen, tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Anbringende

Tilsidesættelse af artikel 52, stk. 2, i sammenhæng med artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 207/2009.

____________