Language of document :

Kanne 18.5.2017 – adidas v. EUIPO – Shoe Branding Europe (kuva kolmesta rinnakkaisesta raidasta)

(Asia T-307/17)

Kannekirjelmän kieli: englanti

Asianosaiset ja muu osapuoli

Kantaja: adidas AG (Herzogenaurach, Saksa) (edustajat: I. Fowler ja I. Junkar, Solicitors)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Shoe Branding Europe BVBA (Oudenaarde, Belgia)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalaisen tavaramerkin haltija: Kantaja

Riidanalainen tavaramerkki: EU-tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki (kuva kolmesta rinnakkaisesta raidasta) – EU-tavaramerkki nro 12 442 166

EUIPO:ssa käyty menettely: Mitättömyysmenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n toisen valituslautakunnan 7.3.2017 asiassa R 1515/2016-2 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa EUIPO:n ja valituslautakunnassa käydyn menettelyn muun osapuolen, jos tämä osallistuu asiaan väliintulijana, korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperuste

Asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 2 kohtaa, luettuna yhdessä asetuksen 7 artiklan 3 kohdan kanssa, on rikottu.

____________