Language of document :

Tužba podnesena 18. svibnja 2017. – adidas protiv EUIPO-a – Shoe Branding Europe (Prikaz triju paralelnih pruga)

(predmet T-307/17)

Jezik na kojem je tužba podnesena: engleski

Stranke

Tužitelj: adidas (Herzogen, Njemačka) (zastupnici: I. Fowler i I. Junkar, odvjetnici)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka u postupku pred: Shoe Branding Europe BVBA (Oudenaarde, Belgija)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Nositelj spornog žiga: tužitelj

Predmetni sporni žig: figurativni žig Europske unije (Prikaz triju paralelnih pruga) – žig Europske unije br. 12 442 166

Postupak pred EUIPO-om: postupak za proglašavanje žiga ništavim

Pobijana odluka: odluka drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 7. ožujka 2017. u predmetu R 1515/2016-2

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

naloži EUIPO-u i drugoj stranci u postupku pred žalbenim vijećem, ako se uključi u postupak kao intervenijent, snošenje troškova.

Tužbeni razlog

povreda članka 52. stavka 2. u vezi s člankom 7. stavkom 3. Uredbe br. 207/2009.

____________