Language of document :

Acțiune introdusă la 18 mai 2017 – adidas/EUIPO – Shoe Branding Europe (Reprezentarea a trei benzi paralele)

(Cauza T-307/17)

Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamantă: adidas AG (Herzogenaurach, Germania) (reprezentanți: I. Fowler și I. Junkar, Solicitors)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Shoe Branding Europe BVBA (Oudenaarde, Belgia)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Titularul mărcii în litigiu: reclamanta

Marca în litigiu: marca Uniunii Europene figurativă (Reprezentarea a trei benzi paralele) – marca Uniunii Europene nr. 12 442 166

Procedura care s-a aflat pe rolul EUIPO: procedură de declarare a nulității

Decizia atacată: Decizia Camerei a doua de recurs a EUIPO din 7 martie 2017 în cauza R 1515/2016-2

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

obligarea EUIPO și a celeilalte părți din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs, în cazul în care aceasta intervine în procedură, la plata cheltuielilor de judecată.

Motivul invocat

încălcarea articolului 52 alineatul (2) coroborat cu articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul nr. 207/2009.

____________