Language of document :

Presuda Općeg suda od 19. lipnja 2019. – adidas protiv EUIPO-a – Shoe Branding Europe (Prikaz triju usporednih traka)

(predmet T-307/17)1

(„Žig Europske unije – Postupak za proglašavanje žiga ništavim – Figurativni žig Europske unije koji prikazuje tri usporedne trake – Apsolutni razlog za ništavost – Nepostojanje razlikovnog karaktera stečenog uporabom – Članak 7. stavak 3. i članak 52. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji su postali članak 7. stavak 3. i članak 59. stavak 2. Uredbe (EU) 2017/1001) – Oblik uporabe koji se ne može uzeti u obzir – Oblik koji se značajnim izmjenama razlikuje od oblika u kojem je žig registriran – Obrnuti raspored boja”)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: adidas AG (Herzogenaurach, Njemačka) (zastupnici: I. Fowler i I. Junkar, solicitors)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnici: M. Rajh i H. O'Neill, agenti)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Shoe Branding Europe BVBA (Oudenaarde, Belgija) (zastupnik: J. Løje, avocat)

Predmet

Tužba protiv odluke drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 7. ožujka 2017. (predmet R 1515/2016-2) koja se odnosi na postupak za proglašavanje žiga ništavim između društava Shoe Branding Europe i adidas.

Izreka

Tužba se odbija.

Društvu adidas AG nalaže se da, osim vlastitih troškova, snosi troškove Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) i društva Shoe Branding Europe BVBA.

Udruženje Marques snosit će vlastite troškove.

____________

1     SL C 231, 17. 7. 2017.