Language of document :

A Törvényszék 2019. június 19-i ítélete – adidas kontra EUIPO – Shoe Branding Europe (Három párhuzamos sáv ábrázolása)

(T-307/17. sz. ügy)1

(„Európai uniós védjegy – Törlési eljárás – Három párhuzamos sávot ábrázoló európai uniós ábrás védjegy – Feltétlen törlési ok – A használat révén megszerzett megkülönböztető képesség hiánya – A 207/2009/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdése és 52. cikkének (2) bekezdése [jelenleg az (EU) 2017/1001 rendelet 7. cikkének (3) bekezdése és 59. cikkének (2) bekezdése] – Figyelembe nem vehető használati alak – A védjegy lajstromozott alakjától eltérő, nem elhanyagolható eltéréseket tartalmazó alak – A színséma megfordítása”)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: adidas AG (Herzogenaurach, Németország) (képviselők: I. Fowler és I. Junkar solicitors)

Alperes: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (képviselők: M. Rajh és H. O'Neill meghatalmazottak)

A másik fél az eljárásban: Shoe Branding Europe BVBA (Oudenaarde, Belgium) (képviselő: J. Løje ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az EUIPO második fellebbezési tanácsának a Shoe Branding Europe és az adidas közötti törlési eljárással kapcsolatban 2017. március 7-én hozott határozata (R 1515/2016-2. sz. ügy) ellen benyújtott keresete.

Az ítélet rendelkező része

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

A Törvényszék az adidas AG-t kötelezi a saját költségein felül az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) és a Shoe Branding Europe BVBA részéről felmerült költségek viselésére.

    A Marques maga viseli saját költségeit.

____________

1 HL C 231., 2017.7.17.