Language of document :

Vispārējās tiesas 2019. gada 19. jūnija spriedums – adidas/EUIPO – Shoe Branding Europe (Trīs paralēlu svītru attēlojums)

(Lieta T-307/17) 1

(Eiropas Savienības preču zīme – Spēkā neesamības atzīšanas process – Eiropas Savienības grafiska preču zīme, kurā attēlotas trīs paralēlas svītras – Absolūts atteikuma pamats – Izmantošanas rezultātā iegūtās atšķirtspējas neesamība – Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 3. punkts un 52. panta 2. punkts (tagad Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 3. punkts un 59. panta 2. punkts) – Izmantošanas forma, kas nevar tikt ņemta vērā – Forma, kas ar nebūtiskām variācijām atšķiras no formas, kādā preču zīme ir tikusi reģistrēta – Krāsu shēmas inversija)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: adidas AG (Hercogenauraha [Herzogenaurach], Vācija) (pārstāvji: I. Fowler un I. Junkar, solicitors)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (pārstāvji: M. Rajh un H. O'Neill)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Shoe Branding Europe BVBA (Audenarde [Oudenaarde], Beļģija) (pārstāvis: J. Løje, avocat)

Priekšmets

Prasība, kas celta par EUIPO Apelācijas otrās padomes 2017. gada 7. marta lēmumu (lieta R 1515/2016-2) attiecībā uz spēkā neesamības atzīšanas procesu starp Shoe Branding Europe un adidas.

Rezolutīvā daļa

Prasību noraidīt.

adidas AG sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) un Shoe Branding Europe BVBA tiesāšanās izdevumus.

Marques sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

____________

1     OV C 231, 17.7.2017.