Language of document :

Sodba Splošnega sodišča z dne 19. junija 2019 – adidas/EUIPO – Shoe Branding Europe (Upodobitev treh vzporednih črt)

(Zadeva T-307/17)1

(Znamka Evropske unije – Postopek za ugotovitev ničnosti – Figurativna znamka Evropske unije, ki upodablja tri vzporedne črte – Absolutni razlog za ničnost – Neobstoj razlikovalnega učinka, pridobljenega z uporabo – Člen 7(3) in člen 52(2) Uredbe (EU) št. 207/2009 (postala člen 7(3) in člen 59(2) Uredbe (EU) 2017/1001) – Uporaba v obliki, ki je ni mogoče upoštevati – Oblika, ki se v nezanemarljivih spremembah razlikuje od oblike, v kateri je bila znamka registrirana – Obratna kombinacija barv)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: adidas AG (Herzogenaurach, Nemčija) (zastopnika: I. Fowler in I. Junkar, solicitors)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnika: M. Rajh in H. O'Neill, agenta)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Shoe Branding Europe BVBA (Oudenaarde, Belgija) (zastopnik: J. Løje, avocat)

Predmet

tožbe, vložene zoper odločbo drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 7. marca 2017 (zadeva R 1515/2016 2) v zvezi s postopkom za ugotovitev ničnosti med družbama Shoe Branding Europe in adidas

Izrek

Tožba se zavrne.

Družbi adidas AG se naloži, da poleg svojih stroškov nosi stroške Urada Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) in stroške družbe Shoe Branding Europe BVBA.

Združenje Marques nosi svoje stroške.

____________

1 UL C 231, 17.7.2017.