Language of document :

Tribunalens dom av den 19 juni 2019 – adidas mot EUIPO – Shoe Branding Europe (Återgivning av tre parallella ränder)

(Mål T-307/17)(1 )

(EU-varumärke – Ogiltighetsförfarande – EU-figurmärke som återger tre parallella ränder – Absolut ogiltighetsgrund – Avsaknad av särskiljningsförmåga som förvärvats till följd av användning – Artiklarna 7.3 och 52.2 i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artiklarna 7.3 och 59.2 i förordning (EU) 2017/1001) – Form av användning som inte kan beaktas – Form av användning som genom inte obetydliga förändringar skiljer sig från den form av användning med vilken varumärket registrerats– Omvänd färgkombination)

Rättegångsspråk: engelska

Rättegångsdeltagare

Klagande: adidas AG (Herzogenaurach, Tyskland) (ombud: I. Fowler och I. Junkar, solicitors)

Motpart: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (ombud: M. Rajh och H. O'Neill)

Motpart vid överklagandenämnden, tillika intervenient vid tribunalen: Shoe Branding Europe BVBA (Oudenaarde, Belgien) (ombud: advokat J. Løje)

Saken

Överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s andra överklagandenämnd den 7 mars 2017 (ärende R 1515/2016-2), om ett ogiltighetsförfarande mellan Shoe Branding Europe och adidas.

Domslut

Överklagandet ogillas.

Adidas AG ska bära sina kostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) och Shoe Branding Europe BVBA.

Marques ska bära sina kostnader.

____________

1     EUT C 231, 17.7.2017.