Language of document :

Kanne 23.10.2007 - Behmer v. parlamentti

(Asia F-124/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Joachim Behmer (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Vaatimukset

Euroopan parlamentin nimittävän viranomaisen tekemä päätös, joka koskee kahden ylennyspisteen myöntämistä kantajalle vuonna 2005, on kumottava.

Nimittävän viranomaisen päätös olla ylentämättä kantajaa vuoden 2006 ylennyskierroksella palkkaluokkaan AD 13 on kumottava.

Euroopan parlamentti on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja, joka on Euroopan parlamentin palkkaluokkaan AD 12 kuuluva virkamies, vetoaa ensinnäkin nimittävän viranomaisten päätösten lainvastaisuuteen yhtäältä kahden ylennyspisteen myöntämisessä vuonna 2005 ja toisaalta sen osalta, ettei häntä vuoden 2006 ylennyskierroksella ylennetty palkkaluokkaan AD 13.

Kantaja vetoaa ilmeiseen arviointivirheeseen, perusteluvelvollisuuden laiminlyöntiin, ansio- ja ylennyspisteiden myöntämistä koskevien soveltamistoimenpiteiden I.6 kohdan rikkomiseen sekä urakehityksen ja yhdenvertaisen kohtelun yleisten periaatteiden loukkaamiseen.

Erityisesti hän vetoaa virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 45 artiklan ja 110 artiklan 1 kohdan rikkomiseen, lainvastaisuusväitteeseen ja luottamuksensuojan periaatteen loukkaamiseen.

Lopuksi kantaja väittää joutuneensa syrjinnän kohteeksi henkilöstön edustamiseen liittyvien toimiensa vuoksi, mikä on ristiriidassa henkilöstösääntöjen 1 d artiklan, 24 b artiklan, henkilöstösääntöjen liitteessä II olevan 1 artiklan kuudennen kohdan sekä Euroopan parlamentin ja toimielimen henkilöstön ammattiliittojen välillä 12.7.1990 tehdyn puitesopimuksen 17 artiklan kanssa.

____________