Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 7. oktoobri 2009. aasta määrus - Marcuccio versus komisjon

(Kohtuasi F-122/07)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Taotlus uurimiseks - Institutsiooni keeldumine otsuse tõlkimisest keelde, millesse tõlkimist hageja taotles - Ilmselge vastuvõetamatus - Ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: J. Currall ja C. Berardis-Kayser , keda abistab advokaat A. Dal Ferro)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada komisjoni otsus jätta rahuldamata hageja taotlus viia läbi uurimine seoses teatud sündmustega, mis leidsid aset ajavahemikul, mil hageja töötas komisjoni Angola delegatsiooni juures - Nõue teavitada uurimise järeldustest - Nõue tühistada otsus jätta teatis tõlkimata keelde, millesse tõlkimist hageja taotles - Kahju hüvitamise nõue

Kohtumääruse resolutsioon

Jätta L. Marcuccio hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu osaliselt läbi vaatamata ja ilmselgelt õiguslikult põhjendamatuse tõttu osaliselt rahuldamata.

Mõista kohtukulud välja L. Marcucciolt.

____________

1 - ELT C 64, 8.3.2008, lk 65.