Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 20 januari 2011 - Strack / Commissie

(Zaak F-121/07)1

[Openbare dienst - Ambtenaren - Toegang tot stukken - Verordening (EG) nr. 1049/2001 - Bevoegdheid van Gerecht - Ontvankelijkheid - Bezwarend besluit]

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Guido Strack (Keulen, Duitsland) (vertegenwoordiger: H. Tettenborn, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en B. Eggers, gemachtigden, bijgestaan door B. Wägenbaur, advocaat)

Voorwerp

Openbare dienst - Nietigverklaring van een aantal besluiten van de Commissie houdende weigering van onmiddellijke en volledige toegang tot verschillende op verzoeker betrekking hebbende gegevens en stukken. Verzoek om schadevergoeding

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Elke partij zal haar eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 315 van 22/12/2007, blz. 50.