Language of document :

2016 m. spalio 12 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas (Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija (Latvija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš Aleksandrs Ranks, Jurijs Vasiļevičs

(Byla C-166/15)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Intelektinė nuosavybė – Autorių teisės ir gretutinės teisės – Direktyva 91/250/EEB – 4 straipsnio a ir c punktai – 5 straipsnio 1 ir 2 dalys – Direktyva 2009/24/EB – 4 straipsnio 1 ir 2 dalys – 5 straipsnio 1 ir 2 dalys – Kompiuterių programų teisinė apsauga – „Naudotų“ kompiuterių programų kopijų, įrašytų ne į pirmines materialiasias laikmenas, perpardavimas su licencija – Platinimo teisės išnaudojimas – Išimtinė atgaminimo teisė)

Proceso kalba: latvių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija

Šalys pagrindinėje baudžiamojoje byloje

Aleksandrs Ranks, Jurijs Vasiļevičs,

dalyvaujant: Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūra, Microsoft Corp.

Rezoliucinė dalis

1991 m. gegužės 14 d. Tarybos direktyvos 91/250/EEB dėl kompiuterių programų teisinės apsaugos 4 straipsnio a ir c punktai ir 5 straipsnio 1 ir 2 dalys turi būti aiškinami taip, kad, nors pirmasis kompiuterių programos kopijos su neriboto naudojimo licencija įgijėjas turi teisę perparduoti naudotą šią kopiją ir savo licenciją naujam įgijėjui, vis dėlto, kai pirminė materialioji kopijos laikmena, kuri pirmajam įgijėjui iš pradžių buvo suteikta, yra sugadinta, sunaikinta arba prarasta, jis negali suteikti šiam naujam įgijėjui savo atsarginės šios programos kopijos be teisių turėtojo leidimo.

____________

1 OL C 205, 2015 6 22.