Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de High Court of Ireland (Irlanda) la 13 mai 2013 - Peter Flood/Health Service Executive

(Cauza C-255/13)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

High Court of Ireland

Părțile din procedura principală

Reclamant: Peter Flood

Pârât: Health Service Executive

Întrebarea preliminară

Trebuie să se considere că un cetăţean asigurat al unui stat membru ("primul stat membru"), care a fost grav bolnav timp de unsprezece ani în urma unei afecţiuni medicale grave care s-a manifestat pentru prima dată în perioada în care respectiva persoană avea reşedinţa în primul stat membru, însă era în vacanţă într-un alt stat membru ("al doilea stat membru"), se află în situaţie de "şedere" în al doilea stat membru în perioada respectivă, în sensul articolului 19 alineatul (1) sau, în mod alternativ, al articolului 20 alineatul (1) şi al articolului 20 alineatul (2) din Regulamentul nr. 883/2004, în care persoana în cauză a fost efectiv obligată, din cauza bolii sale acute şi a proximităţii convenabile de asistenţa medicală de specialitate, să rămână fizic în respectivul stat membru pentru perioada respectivă?

____________

1 - Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (JO L 166, p. 1, Ediţie specială, 05/vol. 7, p. 82).