Language of document :

Hotărârea Curții (Camera întâi) din 7 martie 2019 – Balázs-Árpád Izsák, Attila Dabis/Comisia Europeană, Ungaria, Republica Elenă, România, Republica Slovacă

(Cauza C-420/16 P)1

[Recurs – Drept instituțional – Inițiativă cetățenească – Regulamentul (UE) nr. 211/2011 – Înregistrarea propunerii de inițiativă cetățenească – Articolul 4 alineatul (2) litera (b) – Condiția ca propunerea să nu se afle vădit în afara sferei de competență a Comisiei Europene în ceea ce privește prezentarea unei propuneri de act juridic în scopul punerii în aplicare a tratatelor – Sarcina probei – Coeziune economică, socială și teritorială – Articolul 174 TFUE – Inițiativa cetățenească „Politica de coeziune pentru egalitatea regiunilor și menținerea culturilor regionale” – Cerere de înregistrare – Refuz al Comisiei]

Limba de procedură: maghiara

Părțile

Recurenți: Balázs-Árpád Izsák, Attila Dabis (reprezentant: D. Sobor, ügyvéd)

Celelalte părți din procedură: Comisia Europeană (reprezentanți: K. Banks, K. Talabér-Ritz, H. Krämer și B.-R. Killmann, agenți), Ungaria (reprezentanți: M. Z. Fehér, agent), Republica Elenă, România (reprezentanți: R. H. Radu, C. R. Canţăr, C.-M. Florescu, L. Liţu și E. Gane, agenți), Republica Slovacă (reprezentanți: B. Ricziová, agent)

Dispozitivul

Anulează Hotărârea Tribunalului Uniunii Europene din 10 mai 2016, Izsák și Dabis/Comisia (T-529/13, EU:T:2016:282).

Anulează Decizia C(2013) 4975 final a Comisiei din 25 iulie 2013 privind cererea de înregistrare a propunerii de inițiativă cetățenească europeană denumită „Politica de coeziune pentru egalitatea regiunilor și menținerea culturilor regionale”.

Obligă Comisia Europeană la plata cheltuielilor de judecată aferente atât procedurii în primă instanță, cât și procedurii de recurs.

Ungaria, România și Republica Slovacă suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1     JO C 392, 24.10.2016.