Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Korkein oikeus (Finska) 15. marca 2022 – Kopiosto r.y./Telia Finland Oyi

(Zadeva C-201/22)

Jezik postopka: finščina

Predložitveno sodišče

Korkein oikeus

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnik: Kopiosto r.y.

Nasprotna stranka: Telia Finland Oyi

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je pri organizacijah za podeljevanje pogodbenih licenc, ki kolektivno upravljajo pravice intelektualne lastnine, s sposobnostjo biti stranka v postopku zaradi varstva teh pravic, s katero je pogojena aktivna legitimacija, ki temelji na členu 4(c) Direktive 2004/481 , mišljena izključno splošna sposobnost biti stranka v postopkih ali pa je s tem mišljena pravica do vložitve tožbe za varstvo zadevnih pravic v lastnem imenu, ki mora biti izrecno priznana v nacionalni zakonodaji?

2.    Ali je treba v primeru razlage, ki temelji na členu 4(c) Direktive 2004/48, besedno zvezo „neposredni interes za varstvo avtorskih pravic imetnikov pravic, ki jih zastopa“, kadar gre za pravico organizacije za kolektivno upravljanje pravic v smislu člena 3(a) Direktive 2014/26/EU1 , da v lastnem imenu vloži tožbo zaradi kršitve avtorske pravice, v vseh državah članicah razlagati enotno, če

(i)    gre za uporabo del, za katero ima organizacija s statusom organizacije za podeljevanje pogodbenih licenc v smislu Tekijänoikeuslaki (zakon o avtorski pravici) pravico podeliti razširjene kolektivne licence, ki pridobitelju licence omogočajo, da uporablja tudi dela tistih avtorjev iz te panoge, ki za upravljanje svojih pravic niso pooblastili te organizacije;

(ii)    gre za uporabo del, za katero so avtorji s pogodbo ali pooblastilom za upravljanje svojih pravic pooblastili to organizacijo, ne da bi nanjo prenesli avtorske pravice?

3.    Če se šteje, da ima organizacija s statusom organizacije za podeljevanje pogodbenih licenc neposredni interes in je aktivno legitimirana za vložitev tožbe v lastnem imenu: kakšen pomen ima pri presoji aktivne legitimacije po potrebi ob upoštevanju členov 17 in 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah to, da organizacija s statusom organizacije za podeljevanje pogodbenih licenc zastopa tudi tiste avtorje, ki je niso pooblastili za upravljanje svojih pravic, in da pravica te organizacije za vložitev tožbe za varstvo pravic teh avtorjev ni zakonsko določena?

____________

1 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine (UL 2004, L 157, str. 45).

1 Direktiva 2014/26/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic ter izdajanju več ozemeljskih licenc za pravice za glasbena dela za spletno uporabo na notranjem trgu (UL 2014, L 84, str. 72).