Language of document : ECLI:EU:T:2018:904

SENTENZA TAL-QORTI ĠENERALI (Il-Ħames Awla)

12 ta’ Diċembru 2018 (*)

“Kompetizzjoni – Akkordji – Distribuzzjoni televiżiva – Deċiżjoni li tirrendi vinkolanti l-impenji – Esklużività territorjali – Evalwazzjoni preliminari – Assenjazzjoni ta’ drittijiet kuntrattwali ta’ partijiet terzi – Proporzjonalità”

Fil-Kawża T‑873/16,

Groupe Canal +, SA, stabbilita f’Issy-les-Moulineaux (Franza), irrappreżentat minn P. Wilhelm, P. Gassenbach u O. de Juvigny, avukati,

rikorrent,

sostnut minn

Ir-Repubblika Franċiża, irrappreżentata minn D. Colas, J. Bousin, E. de Moustier u P. Dodeller, bħala aġenti,

minn

Union des producteurs de cinéma (UPC), stabbilita f’Pariġi (Franza), irrappreżentata minn É. Lauvaux, avukat,

minn

C More Entertainment AB, stabbilita fi Stokkolma (l-Isvezja), irrappreżentata minn L. Johansson u A. Acevedo, avukati,

u minn

European Film Agency Directors – EFADs, stabbilita fi Brussell (il-Belġju), irrappreżentata minn O. Sasserath, avukat,

intervenjenti,

vs

Il-Kummissjoni Ewropea, irrappreżentata minn A. Dawes, C. Urraca Caviedes u L. Wildpanner, bħala aġenti,

konvenuta,

sostnuta minn

Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), stabbilit fi Brussell, irrappreżentat minn A. Fratini, avukat,

intervenjenti,

li għandha bħala suġġett talba bbażata fuq l-Artikolu 263 TFUE u intiża għall-annullament tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta’ Lulju 2016 dwar proċedura ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 101 TFUE u tal-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE (Każ AT.40023 – Aċċess transkonfinali għal televiżjoni bi ħlas) li tagħmel legalment vinkolanti l-impenji offruti minn Paramount Pictures International Ltd u Viacom Inc., fil-qafas ta’ ftehim ta’ liċenzja dwar kontenut awdjoviżiv li huma kkonkludew ma’ Sky UK Ltd u Sky plc,

IL-QORTI ĠENERALI (Il-Ħames Awla),

komposta minn D. Gratsias (Relatur), President, A. Dittrich u I. Ulloa Rubio, Imħallfin,

Reġistratur: M. Marescaux, Amministratur,

wara li rat il-fażi bil-miktub tal-proċedura u wara s-seduta tal-14 ta’ Settembru 2018,

tagħti l-preżenti

Sentenza

 Il-fatti li wasslu għall-kawża

1        Fit-13 ta’ Jannar 2014, il-Kummissjoni Ewropea fetħet investigazzjoni dwar il-possibbiltà ta’ restrizzjonijiet li jaffettwaw il-provvista ta’ servizzi ta’ televiżjoni bi ħlas fil-kuntest ta’ ftehim ta’ lliċenzjar bejn sitt studjows Amerikani u xandara bi ħlas tal-Unjoni Ewropea.

2        Fit-23 ta’ Lulju 2015, il-Kummissjoni bagħtet dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet lil Paramount Pictures International Ltd, stabbilita f’Londra (ir-Renju Unit) u Viacom Inc., stabbilita fi New York, (New York, l-Istati Uniti) kumpannija omm tal-ewwel entità (iktar ’il quddiem, imsejħa flimkien bħala “Paramount”). F’din id-dikjarazzjoni, il-Kummissjoni esponiet l-opinjoni preliminari tagħha dwar il-kompatibbiltà mal-Artikolu 101 TFUE u l-Artikolu 53 tal-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) ta’ ċerti klawżoli fil-ftehim ta’ lliċenzjar li Paramount kienet ikkonkludiet ma’ Sky UK Ltd u Sky plc (iktar ’il quddiem, imsejħa flimkien bħala “Sky”).

3        Fil-kuntest tal-investigazzjoni tagħha, il-Kummissjoni ffokat fuq żewġ klawżoli relatati ta’ tali ftehim ta’ lliċenzjar. L-ewwel kellha l-għan li tipprojbixxi lil Sky, jew tillimita l-possibilità li din tal-aħħar, twieġeb b’mod pożittiv għal talbiet mhux issoliċitati dwar ix-xiri ta’ servizzi ta’ distribuzzjoni televiżiva minn konsumaturi residenti fiż-ŻEE, iżda barra mir-Renju Unit u l-Irlanda. It-tieni kienet timponi fuq Paramount, fil-qafas tal-ftehim li hija kkonkludiet ma’ xandara stabbiliti fiż-ŻEE, iżda barra mir-Renju Unit, li tipprojbixxi lil dawn tal-aħħar jew tillimita l-possibilità li dawn iwieġbu b’mod pożittiv għal talbiet mhux issoliċitati dwar ix-xiri ta’ servizzi ta’ distribuzzjoni televiżiva minn konsumaturi residenti fir-Renju Unit jew fl-Irlanda.

4        B’deċiżjoni tal-uffiċjal tas-seduta f’ċerti proċedimenti dwar il-kompetizzjoni, tal-24 ta’ Novembru 2015, ir-rikorrent, Groupe Canal +, huwa awtorizzat jieħu sehem fil-proċedura bħala terz interessat fis-sens tal-Artikolu 13(1) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 773/2004, tas-7 ta’ April 2004, dwar it-tmexxija ta’ proċeduri mill-Kummissjoni skont l-Artikoli [101 u 102 TFUE] (ĠU 2004, L 123, p. 18).

5        Permezz ta’ ittra tal-4 ta’ Diċembru 2015, intitolata “Informazzjoni dwar in-natura u s-suġġett tal-proċedura skont l-Artikolu 13(1) tar-Regolament (KE) Nru 773/2004”, il-Kummissjoni kkomunikat lir-rikorrent, b’mod partikolari, l-evalwazzjoni legali tagħha dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 101 TFUE għall-fatti ta’ dan il-każ, segwita minn konklużjoni preliminari f’dan ir-rigward. Skont din il-konklużjoni preliminari, il-Kummissjoni kellha l-intenzjoni li tadotta deċiżjoni indirizzata lil Sky u lil kull wieħed mill-istudjows imsemmija fl-investigazzjoni tagħha li tiddikjara li huma kienu kisru l-Artikolu 101 TFUE u l-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE, li timponi multi fuqhom u li tordnalhom li jintemm il-ksur u li jastjenu minn kull miżura li jista’ jkollha għan jew effett simili.

6        Fil-15 ta’ April 2016, Paramount offriet impenji bil-għan tindirizza t-tħassib tal-Kummissjoni fil-qasam tal-kompetizzjoni skont l-Artikolu 9 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1/2003 tas-16 ta’ Diċembru 2002 fuq l-implimentazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni mniżżlin fl-Artikoli [101 u 102 TFUE] (ĠU 2003, L 1, p. 1). Wara li rċeviet osservazzjonijiet minn terzi interessati oħrajn, fosthom ir-rikorrent, il-Kummissjoni adottat id-deċiżjoni tas-26 ta’ Lulju 2016 dwar proċedura ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 101 TFUE u tal-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE (Każ AT.40023 – Aċċess transkonfinali għal televiżjoni bi ħlas) (iktar ’il quddiem id-“deċiżjoni kkontestata”).

7        Mill-Artikolu 1 tad-deċiżjoni kkontestata jirriżulta li l-impenji elenkati fl-anness tagħha huma vinkolanti għal Paramount kif ukoll tas-suċċessuri fid-dritt tagħha u s-sussidjarji tagħha għal perijodu ta’ ħames snin mid-data tan-notifika tad-deċiżjoni inkwistjoni.

8        Id-disa’ paragrafu tal-klawżola 1 tal-Anness tad-deċiżjoni kkontestata jipprevedi diversi tipi ta’ klawżoli li huma s-suġġett tal-kawża (iktar ’il quddiem il-“klawżoli rilevanti”). Minn naħa, f’dak li jirrigwarda t-trażmissjoni bis-satellita, huma kkonċernati, l-ewwel nett, il-klawżola li skont liema r-riċezzjoni barra t-territorju kopert mill-ftehim ta’ liċenzja (overspill) ma jikkostitwixxix ksur tal-kuntratt min-naħa ta’ xandar jekk ma jkunx awtorizza l-imsmemija riċezzjoni permezz ta’ deċiżjoni informata u, it-tieni nett, il-klawżola li tasal fit-territorju kopert mill-ftehim ta’ liċenzja ma jikkostitwixxix ksur tal-kuntratt min-naħa ta’ Paramount, jekk din ma tkunx awtorizzat id-disponibbiltà ta’ dekowders minn partijiet terzi f’dak it-territorju. Min-naħa l-oħra, fir-rigward ta’ trażmissjoni permezz tal-internet, huma kkonċernati, l-ewwel nett, il-klawżola li timponi fuq ix-xandara tat-televiżjoni li jipprekludu t-tniżżil, jew l-istreaming, ta’ kontenut barra t-territorju kopert mill-ftehim ta’ liċenzja, it-tieni nett, il-klawżola li l-viżwalizzazzjoni permezz tal-internet (Internet overspill) fit-territorju kopert bil-ftehim ta’ liċenzja ma jikkostitwixxix ksur tal-kuntratt min-naħa ta’ Paramount jekk din tkun obbligat lix-xandara sabiex jużaw teknoloġiji li jipprevjenu tali wiri u, it-tielet nett, il-klawżola li skontha viżwalizzazzjoni fuq l-internet ta’ kontenut barra t-territorju kopert bil-ftehim ta’ liċenzja ma jikkostitwixxix ksur tal-kuntratt min-naħa ta’ xandar jekk dan juża teknoloġiji li jipprevjenu tali wiri.

9        Barra minn hekk, il-klawżola 1, it-tielet subparagrafu, tal-Anness tad-deċiżjoni kkontestata kif ukoll il-kliem “obbligi tax-xandar” li jirrigwardaw il-klawżoli rilevanti jew klawżoli ekwivalenti li jipprojbixxu lil xandar li jissodisfa talbiet mhux issoliċitati minn konsumaturi residenti fiż-ŻEE, iżda barra mit-territorju li għalih x-xandar għandu jkollu d-dritt ta’ distribuzzjoni. Fl-istess ħin, il-kliem “obbligi ta’ Paramount” li jindika il-klawżoli rilevanti jew klawżoli ekwivalenti li jimponu fuq Paramount li tipprojbixxi lix-xandara li jinsabu fiż-ŻEE, iżda barra mit-territorji fejn xandar li jgawdi drittijiet esklużivi, jissodisfa talbiet mhux issoliċitati minn konsumaturi residenti f’dawn it-territorji.

10      Skont il-klawżola 2 tal-Anness tad-deċiżjoni kkontestata, mid-data tan-notifika tad-deċiżjoni kkontestata, Paramount hija suġġetta għal diversi impenji. L-ewwel nett, Paramount la ser tikkonkludi la ser iġġedded jew testendi l-applikazzjoni tal-klawżoli rilevanti fil-kuntest ta’ ftehim ta’ lliċenzjar bħal dawn tal-aħħar għandhom jiġu ddefiniti fl-istess Anness (punt 2.1). Sussegwentement, fir-rigward ta’ ftehim ta’ lliċenzjar eżistenti dwar il-produzzjoni ta’ televiżjoni bi ħlas (existing Pay-TV Output Liċenzja Agreements), mhux ser tieħu azzjoni legali biex tinforza l-obbligi tax-xandara (punt 2.2 (a)). Fir-rigward tal-istess ftehim, hija tonqos milli taġixxi jew sabiex tosserva, direttament jew indirettament, l-“obbligi ta’ Paramount” (punt 2.2 (b)). Fl-aħħar nett, tikkomunika lil Sky fi żmien għaxart ijiem mid-data tan-notifika tad-deċiżjoni kkontestata, u lil kwalunkwe xandar stabbilit fiż-ŻEE fi żmien xahar minn din in-notifika, li mhux ser tieħu azzjoni legali biex tinforza l-klawżoli rilevanti mix-xandara (punt 2.3).

11      Ir-rikorrent kien ikkonkluda ma’ Paramount ftehim ta’ lliċenzjar dwar il-produzzjoni ta’ televiżjoni bi ħlas (Pay Television Agreement), li daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2014 (minn hawn ’il quddiem “il-Ftehim tal-1 ta’ Jannar 2014”). L-Artikolu 12 ta’ dak il-Ftehim jipprevedi li t-territorju kopert minnha huwa maqsum f’territorji “esklużivi”, li jkopru b’mod partikolari lil Franza, u f’territorju “mhux esklużiv” li jkopri l-Mauritius. L-Artikolu 3 tal-Ftehim tal-1 ta’ Jannar 2014 jipprevedi, barra minn hekk, li Paramount la ser tkun qed teżerċita hija stess u lanqas mhu ser tawtorizza terz jeżerċita id-drittijiet ta’ xandir dirett lejn territorji esklużivi. L-Anness A.IV ta’ dak il-Ftehim jispeċifika, fir-rigward tagħha, l-obbligi imposti fuq ir-rikorrent fir-rigward tal-użu ta’ teknoloġiji ta’ ġeofiltrazzjoni li tipprekludi r-ritrasmissjoni barra mit-territorji li għalihom tkun ingħatat il-liċenzja.

12      Permezz ta’ ittra tal-25 ta’ Awwissu 2016, Paramount nnotifikat lir-rikorrent l-impenn stipulat fil-punt 2.2 (a) ta’ l-Anness tad-deċiżjoni kkontestata (ara l-punt 10 iktar ’il fuq) u, konsegwentement, ppreċiżat li hija mhux ser taġixxi sabiex tinforza l-klawżoli rilevanti għax-xandar u li hija teżonera kwalunkwe obbligu ta’ dan tal-aħħar skont il-klawżoli rilevanti. Paramount ħadet ħsieb tippreċiża, fl-istess ittra, li t-termini “obbligi tax-xandar” kellhom l-istess tifsira ta’ dak stipulat fl-Anness tad-deċiżjoni kkontestata. Permezz ta’ ittra tal-14 ta’ Ottubru 2016, ir-rikorrent wieġeb għal din in-notifika billi jenfasizza li l-impenji meħuda fil-kuntest ta’ proċedura li tinvolvi biss lill-Kummissjoni u Paramount ma setgħux jiġu invokati kontrieh.

 Il-proċedura u t-talbiet tal-partijiet

13      Permezz ta’ att ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fit-8 ta’ Diċembru 2016, ir-rikorrent ippreżenta dan ir-rikors.

14      B’digriet tat-13 ta’ Lulju 2017, Groupe Canal + vs Il -Kummissjoni (T-873/16, mhux ippubblikat, EU:T:2017:556), l-Uffiċċju Ewropew tal-Għaqdiet tal-Konsumaturi (BEUC) ġie ammess jintervjeni insostenn tal-Kummissjoni. L-Unjoni tal-produtturi tal-films (UPC), European Film Agency fil-UCD (EFADs) u C More Entertainment AB ġew ammessi sabiex jintervjenu insostenn tat-talbiet tar-rikorrent permezz ta’ l-istess digriet. Barra minn hekk, permezz ta’ deċiżjoni tal-President tal-Ħames Awla tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta’ Lulju 2017, ir-Repubblika Franċiża ġiet ammessa tintervjeni insostenn tat-talbiet tar-rikorrent.

15      Fil-kuntest tal-miżuri ta’ organizzazzjoni tal-proċedura, ir-rikorrent ġie mistieden, fit-2 ta’ Mejju 2018, sabiex jirrispondi għal mistoqsija bil-miktub u rrisponda għal din it-talba fil-15 ta’ Mejju 2018.

16      Ir-rikorrent u C More Entertainment jitolbu li l-Qorti Ġenerali jogħġobha:

–        tannulla d-deċiżjoni kkontestata;

–        sussidjarjament, tannulla d-deċiżjoni kkontestata sa fejn din tikkonċerna s-suq Franċiż u l-kuntratti tar-rikorrent;

–        tikkundanna lill-Kummissjoni għall-ispejjeż.

17      Ir-Repubblika Franċiża titlob lill-Qorti Ġenerali jogħġobha tannulla d-deċiżjoni kkontestata.

18      L-UPC titlob li l-Qorti Ġenerali jogħġobha:

–        tannulla d-deċiżjoni kkontestata;

–        sussidjarjament, tannulla d-deċiżjoni kkontestata sa fejn din tikkonċerna s-suq Franċiż;

–        tikkundanna lill-Kummissjoni għall-ispejjeż.

19      L-EFADs titlob li l-Qorti Ġenerali jogħġobha:

–        tannulla d-deċiżjoni kkontestata;

–        sussidjarjament, tannulla d-deċiżjoni kkontestata sa fejn din tikkonċerna s-suq Franċiż u l-kuntratti eżistenti u futuri mar-rikorrent;

–        tikkundanna lill-Kummissjoni għall-ispejjeż.

20      Il-Kummissjoni titlob li l-Qorti Ġenerali jogħġobha:

–        tiċħad ir-rikors;

–        tikkundanna lir-rikorrent, ir-Repubblika Franċiża, EFADs, UPC u C More Entertainment għall-ispejjeż.

21      BEUC titlob lill-Qorti Ġenerali jogħġobha:

–        tiċħad ir-rikors;

–        tikkundanna lir-rikorrent għall-ispejjeż.

 Id-dritt

 Osservazzjonijiet preliminari

22      Insostenn tar-rikors tiegħu, ir-rikorrent iqajjem erba’ motivi, ibbażati, l-ewwel wieħed, fuq żball manifest ta’ evalwazzjoni fir-rigward tal-kompatibbiltà tal-klawżoli rilevanti mal-Artikolu 101 TFUE u l-effetti tal-impenji imposti, it-tieni wieħed, fuq ksur tal-Artikolu 9 tar-Regolament Nru 1/2003 fir-rigward tal-identifikazzjoni ta’ tħassib li minħabba fih ġew imposti l-impenji, it-tielet, fuq ksur tal-prinċipju ta’ proporzjonalità u, ir-raba’ wieħed, fuq użu ħażin ta’ poter.

23      Kif ġie espost fil-punt 11 iktar ’il fuq, ir-rikorrent ikkonkluda ma’ Paramount ftehim ta’ distribuzzjoni televiżiva, jiġifieri l-Ftehim tal-1 ta’ Jannar 2014, li kien jinkludi klawżoli ekwivalenti għall-klawżoli rilevanti. Fil-fatt, kif ġie ppreċiżat mir-rikorrent bi tweġiba għal miżura ta’ organizzazzjoni tal-proċedura, l-obbligu li Paramount tipprojbixxi lix-xandara li jinsabu fiż-ŻEE, iżda barra mit-territorji li għalihom l-applikant kellu drittijiet esklużivi, li wettqu bejgħ passiv indirizzat lejn dawn it-territorji jirriżulta mill-Artikoli 2 u 3 ta’ dan il-Ftehim. B’mod partikolari, jirriżulta minn dawn id-dispożizzjonijiet li Paramount tat lir-rikorrent liċenzja fuq diversi forom ta’ ritrażmissjoni televiżiva, li kwalunkwe dritt mhux mogħti speċifikament huwa miżmum minn Paramount u li din tal-aħħar impenjat ruħha li ma teżerċitax jew tawtorizzax lil ebda parti terza biex teżerċita dawk id-drittijiet indirizzati għat-territorji li għalihom ir-rikorrent kellu dritt esklużiv. Minn dan isegwi li, sa fejn il-parti terza teħtieġ awtorizzazzjoni espliċita minn Paramount sabiex teżerċita d-drittijiet inkwistjoni, l-impenn li din tal-aħħar ħadet fir-rigward tar-rikorrent li ma jagħtux din l-awtorizzazzjoni hija ekwivalenti għall-“obbligi ta’ Paramount” kif deskritti fil-punt 9 iktar ’il fuq.

24      Fl-implimentazzjoni tal-obbligu tagħha li jirriżulta mid-deċiżjoni kkontestata, Paramount innotifikat lir-rikorrent bid-deċiżjoni taħha li ma taġixxix iktar sabiex tinforza l-“obbligi tax-xandar” fir-rigward tagħha u li jitneħħew dawn l-obbligi sakemm dawn kienu koperti minn impenji li saru obbligatorji permezz tad-deċiżjoni kkontestata. Kif ser jiġi espost f’iktar dettall fil-punt 95 iktar ’il quddiem, tali azzjoni minn Paramount fir-rigward tal-partijiet kontraenti kollha tagħha fiż-ŻEE timplika li din tal-aħħar ma tissodisfax l-obbligi tagħha fir-rigward tar-rikorrent li jirriżultaw mill-Artikoli 2 u 3 tal-Ftehim mill-1 ta’ Jannar 2014 u li ma tawtorizzax lill-partijiet kontraenti tagħha sabiex jissodisfaw it-talbiet mhux issoliċitati minn konsumaturi residenti f’territorji li għalihom ir-rikorrent għandu dritt ta’ distribuzzjoni esklużiv.

25      Għalhekk, il-pożizzjoni ġuridika tar-rikorrent kienet affettwata minħabba l-eżekuzzjoni ta’ obbligu min-naħa ta’ Paramount li l-Kummissjoni imponiet fuq din tal-aħħar permezz tad-deċiżjoni kkontestata. Fid-dawl ukoll tal-fatt li r-rikorrent ġie ammess jipparteċipa fil-proċedura amministrattiva bħala persuna terza interessata u ppreżenta, fuq il-bażi ta’ dokument li huwa kkomunika lill-Kummissjoni, l-osservazzjonijiet f’dan ir-rigward (ara l-punti 4 u 5 iktar ’il fuq), għandu jiġi kkonstatat li huwa għandu locus standi sabiex jaġixxi kontra d-deċiżjoni kkontestata (ara, f’dan is-sens, is-sentenzi tad-29 ta’ Ġunju 2010, Il-Kummissjoni vs Alrosa, C-441/07 P, EU:C:2010:377, punt 90, u tal-15 ta’ Settembru 2016, Morningstar vs Il-Kummissjoni, T-76/14, EU:T:2016:481, punti 31 sa 34), fatt li l-Kummissjoni ma tikkontestax.

26      Għalkemm huwa minnu li dan jagħti locus standi kontra d-deċiżjoni kkontestata, xorta jibqa’ l-fatt li l-kwistjoni dwar jekk ir-rikorrent jiddeskrivix b’mod korrett l-effetti preċiżi li din id-deċiżjoni fir-rigward tiegħu taqax fil-mertu tal-kawża.

27      F’dan ir-rigward, ir-rikors iqajjem kwistjoni importanti dwar in-natura u l-firxa tal-effetti li deċiżjoni li trendi vinkolanti l-impenji proposti minn impriża, fis-sens tal-Artikolu 9 tar-Regolament Nru 1/2003, meta l-impenji jikkonsistu fid-dikjarazzjoni unilaterali li ma jibqgħux jiġu osservati ċerti klawżoli li jkunu parti minn ftehim bejn din tal-aħħar u impriża oħra, li peress li ma ġietx suġġetta għall-investigazzjoni tal-Kummissjoni, ma ġietx indirizzata lejha dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet u ma offrietx impenji jew sottoskrizzjoni għall-offerta ta’ impenji bħal dawn.

28      Din il-kwistjoni titqajjem fil-kuntest tat-tielet motiv.

 Fuq l-ewwel motiv, ibbażat fuq żball manifest ta’ evalwazzjoni fir-rigward tal-kompatibbiltà tal-klawżoli rilevanti mal-Artikolu 101 TFUE u l-effetti tal-impenji imposti

29      Skont ir-rikorrent, l-ewwel nett, il-Kummissjoni ma identifikatx, fir-rigward tal-klawżoli rilevanti, it-tħassib li jikkonċerna ksur minħabba l-għan fis-sens tal-Artikolu 101(1) TFUE. Fil-fatt, dawn il-klawżoli għandhom bħala effett li jippromwovu d-diversità kulturali mingħajr ma tiġi pperikolata l-kompetizzjoni, filwaqt li l-abolizzjoni tagħhom twassal għal konċentrazzjoni għolja fis-settur tal-produzzjoni tal-films.

30      It-tieni nett, sostnut mir-Repubblika Franċiża, ir-rikorrent isostni li l-ħarsien tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali xieraq, huwa ġġustifikat fid-dawl tar-regoli tat-Trattat, l-impożizzjoni ta’ limiti ġeografiċi bħal dawk inkwistjoni. F’dan ir-rigward, UPC issostni li d-distinzjonijiet bejn esklużività territorjali “assoluta” u “relattiva”, minn naħa, u bejgħ “attiv” u “passiv”, min-naħa l-oħra, ma tistax tiġi applikata f’kuntest diġitali bi kważi l-ebda fruntieri. Barra minn hekk, fid-dawl tal-possibbiltajiet disponibbli llum permezz ta’ diversi pjattaformi ta’ distribuzzjoni tat-televiżjoni bi ħlas permezz tal-internet, DVD jew vidjo fuq talba, il-klawżoli rilevanti ma jwasslux, skont ir-rikorrent u r-Repubblika Franċiża, għal esklużività vera u li b’hekk ma jaffettwax il-kompetizzjoni. Issa, l-Kummissjoni kellha dmir twettaq analiżi ddettaljata tas-settur awdjoviżiv tal-films, fin-nuqqas ta’ liema d-deċiżjoni kkontestata tagħti lok għal qlib illegali tal-oneru tal-prova.

31      It-tielet nett, ir-rikorrent jenfasizza li l-esklużività territorjali segwita mill-awtoritajiet rilevanti tikkonċerna biss parti mill-kontenut preżenti fis-suq tat-televiżjoni bi ħlas, tant li ma hijiex f’pożizzjoni li telimina l-kompetizzjoni minn dak is-suq. Għalhekk, sostnut minn UPC u r-Repubblika Franċiża, ir-rikorrent isostni li l-klawżoli rilevanti jippermettu remunerazzjoni xierqa assolutament neċessarja għad-detenturi tad-drittijiet tal-awtur fil-kuntest ta’ kompetizzjoni skont il-merti adattata għall-karatteristiċi ta’ kull suq nazzjonali skont twieqi ta’ operazzjoni adattati. Huma għandhom jiggarantixxu wkoll s-sopravivenza tal-mudell ekonomiku implimentat minn operaturi bħar-rikorrent. Dan il-mudell jippermetti allokazzjoni oġġettiva tar-riskji maħluqa mill-finanzjament tal-films tal-Unjoni Ewropea, li għalih ir-rikorrent huwa obbligat li jiddedika sehem importanti tar-riżorsi totali tiegħu. Skont l-UPC, il-mudell kkonċernat jissodisfa l-leġiżlazzjoni fis-seħħ f’xi ordinamenti ġuridiċi nazzjonali, mingħajr ma l-Kummissjoni wettqet eżami fir-rigward tagħhom.

32      B’hekk, ir-raba’ nett, l-inapplikabbiltà tal-klawżoli rilevanti taffettwa indirettament iżda ċertament ir-relazzjonijiet kuntrattwali kollha fis-settur u tagħti lok għal liċenzji ta’ skala fil-livell tal-Unjoni li teqleb il-bilanċ ta’ nnegozjar għad-detriment tal-produtturi tal-Unjoni. Id-disponibbiltà ta’ finanzjament lejn il-produzzjoni awdjoviżiva fl-Unjoni, inkluż permezz tal-kontribuzzjonijiet li x-xandara jħallsu lill-entitajiet nazzjonali tal-qasam awdjoviżiv, hija radikalment limitata kif jixraq, sabiex il-kwalità u d-diversità tal-offerta proposta lill-konsumaturi u, fl-aħħar mill-aħħar, id-diversità kulturali, protetta skont l-Artikolu 3 TUE u l-Artikolu 167(4) TFUE jiġu ppreġudikati. Issa, is-sempliċi indikazzjoni li, bħala riżultat tal-impenji meħuda, Paramount tista’ dejjem tagħti liċenzji fuq bażi territorjali, il-Kummissjoni ma mmotivatx suffiċjentement skont il-liġi d-deċiżjoni tagħha f’dak li jirrigwarda r-rilevanza ta’ din iċ-ċirkustanza fir-rigward tal-konsegwenzi identifikati mir-rikorrent.

33      Il-Kummissjoni, sostnuta mill-BEUC, tikkontesta l-fondatezza tal-motiv.

34      Għandu jitfakkar li l-Artikolu 9(1) tar-Regolament Nru 1/2003 huwa redatt kif ġej:

“Fejn il-Kummissjoni qed taħseb li tadotta deċiżjoni li tirrikjedi li ksur jinġieb fit-temm u l-impriża konċernata toffri rabta li tilħaq il-konċerni espressi lilhom mil-Kummissjoni fl-istima preliminari, il-Kummissjoni tista b’deċiżjoni tagħmel dak l-rbit vinkolanti fuq l-impriża. Deċiżjoni bħal din tista tiġi adottata għal perjodu speċifiku u ħa [għandha] ttikkonkludi li ma hemmx aktar raġuni għall-azzjoni mil-Kummissjoni.”

35      Il-premessa 13 tar-Regolament Nru 1/2003 hija fformulata kif ġej:

“Fejn, fil-kors tal-proċeduri li jistgħu iwasslu għal ftehim jew il-projbiżjoni ta’ prattiċi, l-impriża toffri l-irbit tal-Kummissjoni bħal meta trid tilħaq il-kunċerni tagħha, il-kummissjoni għandha tkun kapaċi tadotta deċiżjonijiet li jagħmlu dawk ir-rabtiet vinkolanti fuq l-impriża kunċernata. Deċiżjoni ta’rabta għandha ssib li ma għadx fadal raġunijiet għal azzjoni mil-Kummissjoni mingħajr ma tikkonkludi jekk kienx hemm jew għadx hemm xi […]”

36      B’hekk, fil-kuntest tal-applikazzjoni tal-Artikolu 9 tar-Regolament Nru 1/2003, ir-rwol tal-Kummissjoni huwa llimitat għall-verifika ta’ jekk l-impenji proposti jirrispondux għat-tħassib li dwaru hija tkun informat lill-impriżi kkonċernati u li dawn tal-aħħar ma jkunux offrew impenji inqas stretti li jindirizzaw b’mod daqstant xieraq dan it-tħassib (sentenza tad-29 ta’ Ġunju 2010, Il-Kummissjoni vs Alrosa, C-441/07 P, EU:C:2010:377, punt 41).

37      Għandu jiġi rrilevat ukoll li, kif jirriżulta mill-Artikolu 9 tar-Regolament Nru 1/2003, l-evalwazzjoni preliminari li għaliha tirreferi din id-dispożizzjoni (ara l-punt 34 iktar ’il fuq) hija mmirata lejn l-impriżi msemmija mill-investigazzjoni tal-Kummissjoni u għandha l-għan li tippermetti lil dawn tal-aħħar jevalwaw l-opportunità li joffru impenji xierqa li jindirizzaw il-problemi relatati mal-kompetizzjoni identifikati mill-Kummissjoni. Fil-fatt, l-għeluq tal-proċedura ta’ ksur mibdija fir-rigward ta’ dawn l-impriżi tippermettilhom jevitaw il-konstatazzjoni ta’ ksur tad-dritt tal-kompetizzjoni u l-eventwali impożizzjoni ta’ multa (sentenza tad-29 ta’ Ġunju 2010, Il-Kummissjoni vs Alrosa, C-441/07 P, EU:C:2010:377, punt 48).

38      Minn dawn il-kunsiderazzjonijiet jirriżulta li, jekk il-motivazzjoni ta’ deċiżjoni adottata skont l-Artikolu 9 tar-Regolament Nru 1/2003 għandha tinkludi evalwazzjoni preliminari li twassal għall-ftuħ ta’ suċċess fin-negozjati dwar l-impenji, din il-motivazzjoni ma tistax, fl-ebda każ, tinkludi l-elementi kollha neċessarji sabiex tistabbilixxi ksur tal-Artikolu 101(1) TFUE u lanqas, a fortiori, l-elementi li jiġġustifikaw li jiġi kkunsidrat li l-paragrafu 3 ta’ din id-dispożizzjoni ma jistax jiġi applikat fir-rigward tal-aġir inizjalment inkriminat.

39      Konsegwentement, kif issostni l-Kummissjoni, l-istħarriġ tal-legalità tad-deċiżjoni kkontestata jista’ jkun biss dwar il-kwistjoni ta’ jekk iċ-ċirkustanzi esposti fid-deċiżjoni kkontestata juru tħassib dwar il-kompetizzjoni jekk, fl-affermattiv, l-impenji magħmula vinkolanti jindirizzaw dan it-tħassib u, fl-aħħar nett, jekk Paramount ma offrietx impenji inqas vinkolanti li jwieġbu wkoll bl-iktar mod xieraq.

40      F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni esponiet, fil-premessi 37 sa 44 tad-deċiżjoni kkontestata, li l-ftehim li jwasslu għal esklużività territorjali assoluta jirrikostitwixxi l-qsim f’kompartimenti tas-swieq nazzjonali u jmur kontra l-għan tat-trattat li tinkiseb l-integrazzjoni ta’ dawn is-swieq bl-istabbiliment ta’ suq uniku. Dawn il-klawżoli huma għalhekk meqjusa li għandhom l-għan li jirrestrinġi l-kompetizzjoni, sakemm ma jkunx hemm ċirkustanzi oħra li jaqgħu fil-kuntest ekonomiku u ġuridiku tagħhom ma jippermettux li jiġi kkonstatat li dawn ma jistgħux jipproduċu dan ir-riżultat. F’dan l-aħħar rigward, il-protezzjoni tad-dritt tal-awtur għandha l-għan li tiżgura remunerazzjoni xierqa u mhux l-ogħla remunerazzjoni possibbli li tirriżulta minn arranġamenti li jeskludu kwalunkwe provvista transkonfinali ta’ servizzi ta’ xandir bit-televiżjoni u li jwasslu għal protezzjoni territorjali assoluta.

41      Issa, hekk kif indikat il-Kummissjoni fil-premessi 46 sa 49 tad-deċiżjoni kkontestata, fid-dawl tal-kontenut tagħhom, tal-għanijiet tagħhom u tal-kuntest ekonomiku u legali tagħhom u tal-kuntest ekonomiku u legali tagħhom, il-klawżoli rilevanti li kellhom l-għan li jeskludu kull kompetizzjoni transkonfinali u li tingħata protezzjoni territorjali assoluta lix-xandara partijiet kontraenti ta’ Paramount.

42      Għandu jiġi kkonstatat li l-motivi esposti fil-qosor fil-punti 40 u 41 iktar ’il fuq huma fondati u li huma suffiċjenti sabiex jiġġustifikaw tħassib dwar il-kompatibilità tal-klawżoli rilevanti mal-Artikolu 101(1) TFUE. Għaldaqstant, kuntrarjament għal dak li jsostni r-rikorrent, ir-Repubblika Franċiża, EFADs, UPC u C More Entertainment, id-deċiżjoni kkontestata hija mmotivata b’mod suffiċjenti fil-liġi u eżenti minn żball dwar il-fondatezza tal-motivi tagħha.

43      B’mod partikolari, ċertament, f’kuntest fattwali ikkaratterizzat minn ostakli sinjifikattivi li jillimitaw serjament il-potenzjal ta’ distribuzzjoni tat-televiżjoni transkonfinali, il-fatt li l-proprjetarju tad-drittijiet tal-awtur jagħti lil liċenzjat uniku d-dritt esklużiv li jxandar kontenut awdjoviżiv fuq it-territorju ta’ Stat Membru u b’hekk jipprojbixxi, għal perijodu determinat, minn operaturi oħra li ma jkunux irċivew awtorizzazzjoni mid-detenturi tad-drittijiet ikkonċernati u lanqas ma kienu ħallsu r-remunerazzjoni tagħhom ma huwiex biżżejjed sabiex jiġi kkonstatat li tali ftehim għandu jiġi kkunsidrat bħala l-għan, il-mezz jew il-konsegwenza ta’ akkordju pprojbit mit-Trattat (ara, f’dan is-sens, is-sentenzi tas-6 ta’ Ottubru 1982, Coditel et, 262/81, EU:C:1982:334, punti 15 u 16, u tal-4 ta’ Ottubru 2011, Football Association Premier League et, C-403/08 u C-429/08, EU:C:2011:631, punt 137).

44      Għalhekk, proprjetarju ta’ drittijiet tal-awtur jista’, bħala prinċipju, jagħti lil proprjetarju ta’ liċenzja uniku d-dritt esklużiv għax-xandir bis-satellita, matul perijodu determinat, għan protett bis-saħħa ta’ dan id-dritt minn Stat Membru wieħed jew minn diversi Stati Membri (sentenza tal-4 ta’ Ottubru 2011, Football Association Premier League et, C-403/08 u C-429/08, EU:C:2011:631, punt 138).

45      Min-naħa l-oħra, meta l-ftehim li jikkonkludi l-proprjetarju tad-drittijiet tal-awtur jkun fihom klawżoli li l-imsemmi proprjetarju huwa issa mistenni li jipprojbixxi lill-partijiet kontraenti kollha tiegħu fis-suq taż-ŻEE li jwettqu bejgħ passiv lejn swieq ġeografiċi li jinsabu barra l-Istat Membru li jagħtihom liċenzja esklużiva, dawn il-klawżoli jagħtu esklużività territorjali assoluta kuntrattwalment stipulat u għalhekk bi ksur tal-Artikolu 101(1) TFUE.

46      Fil-fatt, ftehim li jista’ jirrikostitwixxi l-qsim f’kompartimenti tas-swieq nazzjonali jista’ jmur kontra l-għan tat-trattat li tinkiseb l-integrazzjoni ta’ dawn is-swieq bl-istabbiliment ta’ suq uniku. Għalhekk, kuntratti intiżi li jaqsmu s-swieq skont il-fruntieri nazzjonali jew li jrendu d-dħul fis-swieq nazzjonali iktar diffiċli għandhom jiġu kkunsidrati, bħala regola ġenerali, ftehim li għandu l-għan li jirrestrinġi l-kompetizzjoni fis-sens tal-Artikolu 101(1) TFUE (sentenza tal-4 ta’ Ottubru 2011, Football Association Premier League et, C-403/08 u C-429/08, EU:C:2011:631, punt 139).

47      F’dan ir-rigward, hemm lok li jittieħed inkunsiderazzjoni l-iżvilupp tad-dritt tal-Unjoni li seħħ, b’mod partikolari, minħabba l-adozzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 89/552/KEE tat-3 ta’ Ottubru 1989 dwar il-koordinazzjoni ta’ ċerti dispożizzjonijiet stabbiliti bil-liġi, b’regolament jew b’azzjoni amministrattiva fi Stati Membri dwar it-twettiq ta’ attivitajiet ta’ xandir bit-televiżjoni (ĠU 1989, L 298, p. 23), u d-irettiva tal-Kunsill 93/83/KEE tas-27 ta’ Settembru 1993 dwar il-koordinazzjoni ta’ ċerti regoli dwar id-drittijiet ta’ l-awtur u drittijiet relatati mad-drittijiet ta’ l-awtur applikabbli għal xandir bis-satellita u ritrasmissjoni bil-cable (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti Kapitolu 17, Vol. 1, p. 134), imfassla sabiex jippermettu u jassiguraw it-transizzjoni minn swieq nazzjonali għal suq uniku ta’ produzzjoni u ta’ distribuzzjoni ta’ programmi (sentenza tal-4 ta’ Ottubru 2011, Football Association Premier League et, C-403/08 u C-429/08, EU:C:2011:631, punt 121).

48      F’dan il-kuntest, meta kuntratt ta’ liċenzja huwa intiż biex jipprojbixxi jew jillimita l-provvista transkonfinali tas-servizzi tax-xandir, dan jitqies li għandu l-għan li jirrestrinġi l-kompetizzjoni, sakemm ċirkustanzi oħra li jaqgħu fil-kuntest ekonomiku u ġuridiku tiegħu ma jippermettux li jiġi kkonstatat li tali kuntratt ma jistax jippreġudika l-kompetizzjoni (sentenza tal-4 ta’ Ottubru 2011, Football Association Premier League et, C-403/08 u C-429/08, EU:C:2011:631, punt 140).

49      Għalhekk, għandhom jiġu eżaminati kemm l-għan kif ukoll il-kuntest ekonomiku u ġuridiku li fih jidħlu il-klawżoli rilevanti.

50      F’dan ir-rigward, hekk kif jirriżulta mill-punti 3, 8, 9, 11 u 23 hawn fuq, l-obbligi reċiproċi stipulati skont il-klawżoli rilevanti bejn Paramount u l-partijiet kontraenti tagħha, fosthom ir-rikorrent, għandhom preċiżament l-għan li jelimina l-provvista transkonfinali tas-servizzi tax-xandir ta’ kontenut awdjoviżiv li huma s-suġġett tal-ftehim relatati. Dawn il-klawżoli għalhekk, permezz ta’ ftehim, jagħtu protezzjoni territorjali assoluta, u għandhom l-għan li tiġi eliminata kull kompetizzjoni bejn id-diversi xandara fil-qasam tas-servizzi li joffru dawn tal-aħħar. Għalhekk, fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet esposti fil-punti 43 sa 48 iktar ’il fuq, dawn il-klawżoli kienu ta’ natura li joħolqu, għall-Kummissjoni, tħassib minħabba għan antikompetittiv li jmur kontra l-Artikolu 101(1) TFUE (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tal-4 ta’ Ottubru 2011, Football Association Premier League et, C-403/08 u C-429/08, EU:C:2011:631, punti 142 u 144)

51      Barra minn hekk, fir-rigward tal-kuntest ekonomiku u ġuridiku tal-klawżoli rilevanti, kuntrarjament għal dak li jsostnu r-rikorrent, ir-Repubblika Franċiża, l-EFADs, l-UPC u C More Entertainment, il-fatt li l-ftehim ta’ distribuzzjoni tat-televiżjoni inkwistjoni jirrigwardaw xogħlijiet koperti bid-drittijiet tal-awtur ma jippermettix li jiġi kkonstatat li dawn ma jistgħux jaffettwaw il-kompetizzjoni.

52      Fil-fatt, minn naħa, l-impenji reżi vinkolanti skont id-deċiżjoni kkontestata ma jaffettwawx l-għoti stess ta’ liċenzji esklużivi għax-xandir ta’ kontenut li Paramount għandha d-drittijiet tiegħu. Għall-kuntrarju, l-impenji għandhom l-għan li jwaqqfu l-applikazzjoni tal-klawżoli rilevanti, li jwasslu għal esklużività territorjali assoluta, u għandhom l-għan li tiġi eliminata kull kompetizzjoni bejn id-diversi xandara fir-rigward ta’ xogħlijiet koperti minn dawn id-drittijiet, u dan skont sett ta’ obbligi reċiproċi stabbiliti fil-ftehim ta’ distribuzzjoni televiżiva.

53      Min-naħa l-oħra, għalkemm huwa minnu li l-għan speċifiku tal-proprjetà intellettwali huwa intiż b’mod partikolari li jiżgura lill-proprjetarji tad-drittijiet li jirriżultaw minnha jistgħu jiġu sfruttati kummerċjalment, xorta jibqa’ l-fatt li dan ma jiggarantixxix lil dawn tal-aħħar il-possibbiltà li jitolbu l-ogħla remunerazzjoni possibbli, iżda remunerazzjoni xierqa biss. Din il-konklużjoni hija kkonfermata mill-premessa 10 tad-Direttiva 2001/29/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Mejju 2001 dwar l-armonizzazzjoni ta’ ċerti aspetti ta’ drittijiet ta’ l-awtur u drittijiet relatati fis-soċjetà ta’ l-informazzjoni (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 1, p. 230), kif ukoll il-premessa 5 tad-Direttiva 2006/115/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2006 dwar dritt ta’ kiri u dritt ta’ self u dwar ċerti drittijiet relatati mad-drittijiet tal-awtur fil-qasam tal-proprjetà intellettwali (ĠU 2006 L 376, p. 28) (sentenza tal-4 ta’ Ottubru 2011, Football Association Premier League et, C‑403/08 u C-429/08, EU:C:2011:631, punti 107 u 108).

54      Remunerazzjoni xierqa tal-proprjetarji tad-drittijiet tal-awtur hija dik b’rabta raġonevoli man-numru reali jew potenzjali ta’ persuni li jgawdu dan id-dritt jew li jixtiequ jgawduh. Għalhekk, fil-qasam ta’ xandir televiżiv, tali remunerazzjoni għandha b’mod partikolari rabta raġonevoli mal-parametri tal-emissjonijiet ikkonċernati bħalma huma l-udjenza reali tagħhom, l-udjenza potenzjali u l-verżjoni tal-lingwa. Dan l-approċċ huwa kkonfermat mill-premessa 17 tad-Direttiva 93/83 (sentenza tal-4 ta’ Ottubru 2011, Football Association Premier League et, C-403/08 u C-429/08, EU:C:2011:631, punti 109 u 110).

55      F’dan ir-rigward, għandu jiġi kkonstatat li, fil-kuntest ta’ sistema ta’ liċenzji mingħajr il-klawżoli intiżi li jaqsmu s-swieq skont il-fruntieri nazzjonali, xejn ma jipprekludi li l-proprjetarju tad-drittijiet jinnegozja ammont li jieħu inkunsiderazzjoni l-udjenza potenzjali kemm fl-Istat Membru li għalih jingħata liċenzja esklużiva fi kwalunkwe Stat Membru fejn l-emissjonijiet li huma s-suġġett tal-ftehim ta’ distribuzzjoni huma wkoll rċevuti. Fil-fatt, it-teknoloġija meħtieġa għall-approvazzjoni ta’ xogħlijiet koperti bid-drittijiet inkwistjoni tidentifika l-udjenza reali u potenzjali, u dan permezz ta’ analiżi skont il-pajjiż ta’ provenjenza tal-applikazzjoni għax-xiri (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tal-4 ta’ Ottubru 2011, Football Association Premier League et, C-403/08 u C-429/08, EU:C:2011:631, punti 112 u 113). Dik it-teknoloġija tippermetti wkoll li jiġu modulati l-azzjonijiet ta’ promozzjoni attiva sabiex jiġu llimitati għat-territorju li għalih tingħata liċenzja esklużiva.

56      F’dan il-kuntest, xejn ma jeskludi li l-proprjetarju tad-drittijiet ikun jista’ jitlob suppliment ta’ skambju ta’ liċenzja li jieħu inkunsiderazzjoni l-udjenza attwali u potenzjali fiż-ŻEE kollha. Min-naħa l-oħra, is-suppliment dejjem iktar importanti imħallas għall-finijiet ta’ esklużività territorjali assoluta huwa ġġustifikat permezz ta’ differenzi fil-prezzijiet artifiċjali bejn is-swieq nazzjonali maqsuma f’kompartimenti, irrikonċiljabbli mal-għan essenzjali tat-trattat, li huwa r-realizzazzjoni tas-suq intern. F’dan is-sens, dan imur lil hinn minn dak li huwa neċessarju sabiex tiġi żgurata lil dawn il-proprjetarji remunerazzjoni xierqa (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tal-4 ta’ Ottubru 2011, Football Association Premier League et, C-403/08 u C-429/08, EU:C:2011:631, punti 114 sa 116).

57      B’mod korrelattiv, fir-rigward tal-attività ta’ operatur bħalma huwa r-rikorrent, l-eventwali tnaqqis fil-prezzijiet ta’ abbonamenti fit-territorju Franċiż, sa dak iż-żmien konfigurati għal ċertu livell permezz tal-protezzjoni territorjali assoluta garantita l-applikazzjoni tal-klawżoli rilevanti, jista’ jiġi kkumpensat mill-fatt li, fl-implimentazzjoni tal-impenji li saru vinkolanti permezz tad-deċiżjoni kkontestata, Paramount iddikjarat l-intenzjoni tagħha li ma tkomplix l-applikazzjoni tal-imsemmija klawżoli. Din id-dikjarazzjoni timplika li r-rikorrent huwa liberu li jikkuntattja lil klijentela li tinsab fiż-ŻEE kollha u mhux biss fi Franza. Dan huwa konformi mal-għan essenzjali mfittex it-Trattat meta jistabbilixxi suq mingħajr fruntieri interni, fejn il-kompetizzjoni ma hijiex imfixkla minn ftehim, deċiżjonijiet jew prattiki miftiehma pprojbiti mill-Artikolu 101(1) TFUE. Għalhekk, anki jekk ir-rikorrent jiddedika parti mid-dħul tiegħu għall-finanzjament ta’ prodotti awdjoviżivi li jeħtieġu appoġġ speċifiku tal-logħba normali tal-kompetizzjoni, issa miftuħ fil-livell taż-ŻEE, jagħti posibilitajiet li il-klawżoli rilevanti ċaħħduh tant li Paramount kellha l-intenzjoni li tinforzahom.

58      Minn dan isegwi li l-argumenti tar-rikorrent, ir-Repubblika Franċiża, l-EFADs, l-UPC u C More Entertainment ibbażati fuq l-allegata natura legali tal-klawżoli rilevanti fid-dawl tal-Artikolu 101(1) TFUE (ara l-punti 29 sa 32 iktar ’il fuq) għandhom jiġu miċħuda. Għar-raġunijiet esposti fil-punt 55 iktar ’il fuq, dan jgħodd ukoll l-allegata impossibbiltà li ssir distinzjoni bejn bejgħ attiv u bejgħ passiv barra t-territorju esklużiv f’kuntest diġitali (ara l-punt 30 iktar ’il fuq)

59      Barra minn hekk, sa fejn l-argumenti li l-klawżoli rilevanti jippromwovu l-produzzjoni u d-diversità kulturali u li l-eliminazzjoni tagħhom ser iqiegħed allegatament f’riskju l-produzzjoni kulturali tal-Unjoni (ara l-punti 30 sa 32 iktar ’il fuq) huma mifhuma bħala bbażati fuq l-applikabbiltà tal-Artikolu 101(3) TFUE fir-rigward tal-klawżoli inkwistjoni, dawn l-argumenti ma jistgħux jintlaqgħu.

60      Ċertament, dawn l-argumenti huma intiżi li jsostnu li l-klawżoli rilevanti jikkontribwixxu biex itejbu l-produzzjoni jew id-distribuzzjoni tal-prodotti awdjoviżivi.

61      Madankollu, hekk kif jirriżulta mill-motivi esposti fil-punti 34 sa 39 iktar ’il fuq, il-proċedura li twassal għal aċċettazzjoni tal-impenji offruti hija rregolata mill-prinċipju li l-impriżi msemmija mill-investigazzjoni jkunu infurmati dwar it-tħassib tal-Kummissjoni u jevalwaw l-opportunità li tipproponi wegħdiet għall-ġejjieni, minħabba li l-Kummissjoni ma tikkonstata l-ebda ksur fil-passat. Min-naħa tagħha, il-Kummissjoni għandha tevalwa l-opportunità li tiġi rrinunzjata l-konstatazzjoni ta’ ksur tal-Artikolu 101(1) TFUE u tekonomizza b’hekk fuq ir-riżorsi li kellha d-dmir talloka fil-kawża inkwistjoni, inkambju għal impenji li jirrigwardaw mid-definizzjoni tagħhom, dwar il-futur u tmewwet kull tħassib fil-kwistjoni.

62      F’dan il-kuntest, il-kwistjoni ta’ jekk l-aġir li ħoloq it-tħassib inkwistjoni jissodisfax il-kundizzjonijiet kumulattivi ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 101(3) TFUE hija estranja għan-natura stess ta’ deċiżjoni bħad-deċiżjoni kkontestata. Fil-fatt, minn naħa, l-applikazzjoni ta’ din id-dispożizzjoni tippresupponi konstatazzjoni ta’ ksur tal-Artikolu 101(1) TFUE. Min-naħa l-oħra, l-applikazzjoni tal-Artikolu 101(3) TFUE tikkonsisti f’li tiddetermina l-effetti prokompetittivi prodotti mill-ftehim li jikser l-Artikolu 101(1) TFUE u wieħed irid jara jekk dawn l-effetti prokompetittivi jiżbqu l-effetti antikompetittivi (sentenza tat-23 ta’ Ottubru 2003, Van den Bergh Foods vs Il-Kummissjoni, T‑65/98, EU:T:2003:281, punt 107).

63      Issa, l-ewwel nett, kif ġie espost fil-punti 34 u 35 iktar ’il fuq, meta l-Kummissjoni tqis li l-impenn offrut huwa ta’ natura li jindirizza t-tħassib tagħha, dan jista’ jsir obbligatorju permezz ta’ deċiżjoni għal impriża li tkun offriethom, mingħajr ma din l-istituzzjoni tkun tista’ tistabbilixxi, fid-deċiżjoni inkwistjoni, jekk kienx hemm jew għadx hemm xi ksur.

64      It-tieni nett, il-fatt li tirrendi vinkolanti l-impenji proposti għandu preċiżament bħala għan li xxejjen t-tħassib dwar il-kompetizzjoni identifikat mill-Kummissjoni, li teskludi kull ksur tal-Artikolu 101(1) TFUE għall-futur, fatt li jitlef is-sens tiegħu f’każ ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 101(3) TFUE. Fil-fatt, din l-aħħar dispożizzjoni ma hijiex intiża sabiex iġġiegħel l-impriża inkwistjoni tibdel l-aġir tagħha li fir-rigward ta’ dan l-aġir il-Kummissjoni qajmet tħassib dwar il-kompetizzjoni, iżda preċiżament li jiġi ddikjarat inapplikabbli l-Artikolu 101(1) TFUE li jippermetti lil din l-impriża li tkompli l-azzjoni li wasslet għall-ftuħ tal-investigazzjoni.

65      B’hekk, għalkemm huwa minnu li l-Kummissjoni tista’ taċċetta u tirrendi obbligatorju impenn propost skont liema ftehim, deċiżjoni jew prattika miftiehma li tista’ toħloq tħassib fir-rigward tal-Artikolu 101(1) TFUE huma emendati sabiex jissodisfaw il-kundizzjonijiet tal-Artikolu 101(3) TFUE, hija ma hijiex obbligata li tevalwa jekk tali ftehim, deċiżjoni jew prattika miftiehma tissodisfa dawn il-kundizzjonijiet jekk l-impenn propost jikkonsisti sempliċement, bħal f’dan il-każ, f’abbandun pur u sempliċi ta’ din l-imġiba.

66      Minn dak li ntqal jirriżulta li ma hijiex il-Qorti Ġenerali, fil-kuntest tal-istħarriġ tal-legalità li din tal-aħħar għandha skont l-Artikolu 263 TFUE, li għandha tagħti d-deċiżjoni dwar l-argumenti tar-rikorrent li l-klawżoli rilevanti jippromwovu l-produzzjoni u d-diversità kulturali u li l-eliminazzjoni tagħhom ser tqiegħed allegatament f’riskju l-produzzjoni kulturali tal-Unjoni. Dawn l-argumenti jistgħu, madankollu, jiġu mressqa mir-rikorrent quddiem il-qorti nazzjonali fil-kuntest tal-proċedura mibdija kontra Paramount abbażi tal-Ftehim tal-1 ta’ Jannar 2014, din il-qorti jistgħu f’dan ir-rigward kemm il-Kummissjoni skont l-Artikolu 15 tar-Regolament Nru 1/2003 li l-Qorti tal-Ġustizzja skont l-Artikolu 16 tal-istess regolament u l-Artikolu 267 TFUE (ara l-punt 102 iktar ’il quddiem).

67      Fi kwalunkwe każ, għandu jiġi kkonstatat li l-kunsiderazzjonijiet esposti fil-punti 53 sa 57 iktar ’il fuq jipprekludu l-applikazzjoni tal-Artikolu 101(3) TFUE, peress li l-klawżoli rilevanti jimponu restrizzjonijiet li jmorru lil hinn minn dak li huwa meħtieġ għall-produzzjoni u d-distribuzzjoni ta’ xogħlijiet awdjoviżivi li jeħtieġu protezzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali u, għalhekk, ma jissodisfawx tal-inqas waħda mill-kundizzjonijiet kumulattivi previsti fl-Artikolu 101(3) TFUE, jiġifieri dik li ma jimponux fuq l-impriżi interessati restrizzjonijiet li ma humiex indispensabbli għall-protezzjoni ta’ dawn id-drittijiet (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tal-4 ta’ Ottubru 2011, Football Association Premier League et, C-403/08 u C-429/08, EU:C:2011:631, punt 145).

68      B’mod partikolari, minn naħa, protezzjoni territorjali assoluta tmur manifestament lil hinn minn dak li huwa indispensabbli għat-titjib tal-produzzjoni jew tad-distribuzzjoni jew għall-promozzjoni tal-progress tekniku jew ekonomiku meħtieġ mill-Artikolu 101(3) TFUE, bħall-projbizzjoni, mixtieqa mill-partijiet fil-ftehim rilevanti, kull provvista transkonfinali tas-servizzi ta’ xandir televiżiv, anki fil-każ ta’ xogħlijiet li għalihom ingħatat liċenzja minn Paramount nnifisha u mxerrda fit-territorju ta’ Stat Membru (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tat-8 ta’ Ġunju 1982, Nungesser u Eisele vs Il-Kummissjoni, 258/78, EU:C:1982:211, punt 77).

69      Issa, jirriżulta mill-kunsiderazzjonijiet li jinsabu fil-punt 57 iktar ’il fuq li tnaqqis eventwali tad-dħul tar-rikorrent minn klijenti li jinsabu fi Franza jista’ jiġi kkumpensat mill-fatt li, permezz tal-implimentazzjoni ta’ impenji li jkunu saru vinkolanti permezz tad-deċiżjoni kkontestata, dan tal-aħħar issa huwa liberu li jikkuntattja lil klijentela li tinsab fiż-ŻEE kollha u mhux biss fi Franza.

70      Min-naħa l-oħra, l-argument li jgħid li l-klawżoli rilevanti ma jeliminawx il-kompetizzjoni fir-rigward ta’ xogħlijiet li huma jkopru, peress li dawn tal-aħħar huma wkoll disponibbli fuq mezzi li ma jaqgħux taħthom jirrigwarda kundizzjoni li tissemma fl-Artikolu 101(3)(b) TFUE. Issa, il-motivi esposti fil-punti 53 sa 56 u 67 sa 69 iktar ’il fuq huma suffiċjenti sabiex jeskludu l-applikazzjoni tal-Artikolu 101(3) TFUE f’dan il-każ (sentenza tat-8 ta’ Ġunju 1982, Nungesser u Eisele vs Il-Kummissjoni, 258/78, EU:C:1982:211, punti 74, 75 u 78).

71      Il-Kummissjoni esponiet, essenzjalment, dawn l-evalwazzjonijiet fil-punti 40 sa 44 tad-deċiżjoni kkontestata fil-kuntest tal-analiżi preliminari tagħha tal-applikazzjoni tal-Artikolu 101(1) TFUE.

72      Minn dan isegwi li, anki jekk jiġi kkunsidrat li l-Kummissjoni kienet obbligata teżamina l-applikabbiltà tal-Artikolu 101(3) TFUE fil-proċedura kontenzjuża, il-konklużjoni li tinsab fil-premessa 52 tad-deċiżjoni kkontestata, li tgħid li l-eżami preliminari wassal għall-konklużjoni li l-kundizzjonijiet ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 101(3) TFUE ma humiex issodisfatti, għandha tinqara fid-dawl tal-motivi esposti fil-premessi 40 sa 44 tad-deċiżjoni kkontestata. Din l-evalwazzjoni tal-Kummissjoni għandha għalhekk tiġi kkunsidrata bħala ħielsa minn żball.

73      Għaldaqstant, l-ewwel nett, id-deċiżjoni kkontestata hija motivata biżżejjed skont il-liġi f’dak li jirrigwarda l-kwistjoni ta’ jekk l-impenji offruti minn Paramount f’dan il-każ, li tikkonsisti f’li ma tosservax iktar il-klawżoli rilevanti, huma xierqa sabiex itaffu t-tħassib espress mill-Kummissjoni fil-qasam tal-kompetizzjoni u, it-tieni nett, din l-istituzzjoni ma wettqitx żball billi wieġbet fl-affermattiv għal din l-istess domanda.

74      Konsegwentement, l-ewwel motiv għandu jiġi miċħud.

75      Issa, huwa neċessarju li jiġi eżaminat it-tielet motiv.

 Fuq it-tielet motiv, ibbażat fuq ksur tal-prinċipju ta’ proporzjonalità

76      It-tielet motiv huwa maqsum f’żewġ partijiet, l-ewwel waħda bbażata fuq ksur tal-prinċipju ta’ proporzjonalità minħabba n-natura manifestament sproporzjonata tal-impenji li saru vinkolanti (ara l-punti 77 u 78 iktar ’il quddiem), u l-oħra ta’ allokazzjoni indebita ta’ drittijiet kuntrattwali ta’ terzi, bħar-rikorrent (ara l-punt 79 iktar ’il quddiem).

77      Fil-fatt, sostnut mir-Repubblika Franċiża, ir-rikorrent isostni li l-prinċipju ta’ proporzjonalità japplika għall-qasam tal-impenji, anki jekk dawn tal-aħħar ikunu bbażati fuq offerta mingħand il-parti investigata. F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni għandha tivverifika li l-impenji kienu jindirizzaw it-tħassib li hija identifikat u li l-impriża kkonċernata ma kinitx ipproponiet impenji inqas vinkolanti li jindirizzaw b’mod adegwat ukoll dan it-tħassib.

78      Issa, minn naħa, il-Kummissjoni rrendiet vinkolanti l-impenji li ma jindirizzawx it-tħassib espress fl-evalwazzjoni preliminari tagħha, li huma manifestament iktar restrittivi minn dak li kien neċessarju sabiex jindirizza t-tħassib effettivament identifikat. Din l-evalwazzjoni hija iktar u iktar iġġustifikata peress li l-obbligi kkontestati kellhom effett negattiv fuq id-diversità kulturali fi ħdan iż-ŻEE kollha minħabba t-telf tad-dħul li x-xandara tat-televiżjoni setgħu jagħmlu għall-kisba ta’ films Ewropej.

79      Min-naħa l-oħra, sostnut mir-Repubblika Franċiża, ir-rikorrent isostni li l-impenji reżi vinkolanti skont id-deċiżjoni kkontestata jaffettwaw l-interessi ta’ terzi sa fejn dawn jikkostitwixxu bidla unilaterali tal-Ftehim tal-1 ta’ Jannar 2014 dwar klawżoli li minnhom huwa jnissel drittijiet mingħajr ma li l-proċedura amministrattiva kienet tikkonċerna l-ftehim inkwistjoni, li affettwa b’mod negattiv id-drittijiet proċedurali tiegħu. Issa, jirriżulta mill-Avviż tal-Kummissjoni dwar l-aħjar prattiċi għat-tmexxija tal-proċedimenti li jikkonċernaw l-Artikoli 101 u 102 TFUE (ĠU 2011 C 308, p. 6) li, sabiex jiġi aċċettat impenn għandu b’mod partikolari japplika direttament, fis-sens li ma għandux ikun dipendenti fuq ir-rieda ta’ parti terza mhux marbuta bih. Għalhekk, meta l-impenn jikkonsisti f’bidla ta’ relazzjoni kuntrattwali li teħtieġ il-kunsens tal-partijiet kontraenti, bħal f’dan il-każ, l-offerta għandha tiġi miċħuda mill-Kummissjoni. Peress li l-Kummissjoni tbegħdet imill-Avviż tagħha stess mingħajr ma tipprovdi xi ġustifikazzjoni fid-deċiżjoni kkontestata, din tal-aħħar għandha tiġi annullata.

80      L-ewwel nett, il-Kummissjoni ssostni mill-ġdid li l-impenji proposti kienu jindirizzaw b’mod adegwat it-tħassib li hija identifikat fil-qasam tal-kompetizzjoni, minkejja li hija ma kinitx obbligata li tfittex hija stess alternattivi inqas onerużi jew inqas vinkolanti.

81      It-tieni nett, il-Kummissjoni ssostni li ħadet debitament inkunsiderazzjoni l-interessi ta’ terzi billi stednithom jippreżentaw l-osservazzjonijiet tagħhom u billi eżaminathom.

82      It-tielet nett, il-BEUC, il-Kummissjoni ssostni li d-deċiżjoni kkontestata ma ċaħħditx lir-rikorrent mid-drittijiet kuntrattwali tiegħu u lanqas ma affettwat il-valur tal-klawżoli rilevanti. Għall-kuntrarju, huwa biss bir-rieda ta’ Paramount, li kellha bħala effett li din tal-aħħar ma tibqax tosserva jew ma tibqax marbuta mill-klawżoli inkwistjoni. F’dan ir-rigward, fir-raba’ lok, il-Kummissjoni tenfasizza li d-deċiżjoni kkontestata ma għandhiex effett erga omnes u bl-ebda mod ma tippreġudika l-possibbiltà ta’ azzjoni tar-rikorrent kontra Paramount għal ksur tal-obbligi kuntrattwali tagħha. Minn din il-perspettiva, l-impenji offruti minn Paramount ma kinux jiddependu fuq ir-rieda ta’ parti terza skont il-punt 128 tal-Avviż tagħha dwar l-aħjar prattiċi għat-tmexxija tal-proċedimenti li jikkonċernaw l-Artikoli 101 u 102 TFUE. Barra minn hekk, il-Ftehim tal-1 ta’ Jannar 2014 ma jinkludix klawżola ekwivalenti għal dik deskritta fil-premessa 2(b) tad-deċiżjoni kkontestata.

83      Qabel kollox għandha tiġi eżaminata t-tieni parti tat-tielet motiv, li, bi ksur tal-prinċipju ta’ proporzjonalità, hija bbażata fuq id-drittijiet kuntrattwali ta’ terzi, bħar-rikorrent.

84      Min-naħa l-oħra, l-argumenti ppreżentati fil-kuntest tal-ewwel parti ta’ dan il-motiv u bbażati fuq il-ksur tal-prinċipju ta’ proporzjonalità billi l-impenji reżi vinkolanti ma humiex ibbażati fuq preżentazzjoni ta’ tħassib adegwata u li jmorru lil hinn minn dak li huwa meħtieġ biex jindirizzaw it-tħassib li jkun ġie imġarrab (ara l-punti 77 u 78 hawn fuq) fir-realtà huma magħquda ma’ dawk imressqa insostenn tat-tieni motiv. Għalhekk, dawn ser jiġu eżaminati fil-kuntest tal-aħħar motiv.

85      Mill-argumenti tal-partijiet jirriżulta li dawn jaqblu dwar il-premessa li att bħalma huwa d-deċiżjoni kkontestata ma jistax legalment ikollu effett, fir-rigward tar-rikorrent, bħat-tneħħija tal-klawżoli rilevanti tal-ftehim tal-1 ta’ Jannar 2014. Fil-fatt, b’risposta għall-argument li r-rikorrent invoka f’dan ir-rigward (ara l-punt 79 iktar ’il fuq), il-Kummissjoni ssostni li d-deċiżjoni kkontestata ma għandhiex tuża tali effett, iżda sempliċement tobbliga lil Paramount li tiddikjara l-intenzjoni tagħha li tosserva l-klawżoli rilevanti. Skont il-Kummissjoni, dan l-obbligu ma jippreġudika bl-ebda mod l-evalwazzjoni li tagħmel il-qorti nazzjonali fir-rigward tal-validità tal-klawżoli inkwistjoni wara rikors li r-rikorrent jiddeċiedi li jippreżenta kontra Paramount quddiem l-imsemmija qorti.

86      Fil-fatt, id-dritt tal-operaturi ekonomiċi fir-relazzjonijiet tagħhom skont ir-rieda tagħhom li tkun espressa fi ftehim li huma jikkonkludu taqa’ taħt il-libertà kuntrattwali. Din il-libertà, li tinkludi l-possibbiltà li wieħed jagħżel sieħeb ekonomiku u li jiddetermina l-kontenut ta’ ftehim, hija ggarantita mill-Artikolu 16 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, li jistabbilixxi l-libertà ta’ impriża (sentenza tat-22 ta’ Jannar 2013, Sky Österreich, C-283/11, EU:C:2013:28, punti 42 u 43).

87      Għalkemm huwa minnu li l-libertà tal-intrapriża ma tikkostitwixxix prerogattiva assoluta u għandha tittieħed inkunsiderazzjoni fid-dawl tal-funzjoni tagħha fis-soċjetà, xorta jibqa’ l-fatt li l-limitazzjoni tiegħu għandu, skont l-Artikolu 52(1) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, għandha tkun prevista mil-liġi u għandha tirrispetta l-kontenut essenzjali tal-imsemmija libertà (sentenza tat-22 ta’ Jannar 2013, Sky Österreich, C-283/11, EU:C:2013:28, punti 45 u 48).

88      F’dan ir-rigward, mill-Artikolu 9 tar-Regolament Nru 1/2003 (ara l-punt 34 iktar ’il fuq) jirriżulta li l-offerta magħmula minn impriża skont din id-dispożizzjoni għandha tikkostitwixxi “impenn”. Għandha tikkonsisti f’konċessjoni, jiġifieri limitazzjoni tal-firxa ta’ mġiba li tkun lesta li tadotta. Dan l-impenn jista’ jkun obbligu li jaġixxu b’mod iddeterminat, jiġifieri, obbligu ta’ astensjoni minn azzjoni.

89      Barra minn hekk, meta l-Kummissjoni tqis li l-impenn offrut huwa ta’ natura li jindirizzaw it-tħassib tiegħu, dan jista’ jsir obbligatorju permezz ta’ deċiżjoni għal impriża li, mingħajr ma din l-istituzzjoni tkun tista’ tistabbilixxi, fid-deċiżjoni inkwistjoni, jekk kienx hemm jew għadx hemm xi ksur. Din id-deċiżjoni hija indirizzata, bħal f’dan il-każ, biss għall-impriżi li offrew l-impenn u hija obbligatorja biss għal dawn, skont ir-raba’ paragrafu tal-Artikolu 288 TFUE.

90      Għalhekk, għandu jiġi kkonstatat, bħalma jsostnu r-rikorrenti u l-Kummissjoni, li deċiżjoni adottata abbażi tal-Artikolu 9 tar-Regolament Nru 1/2003 ma jistax ikollha l-iskop jew l-effett li tagħmel impenn, fis-sens espost fil-punt 88 iktar ’il fuq, għal operaturi li ma għandhomx offrut u li ma għandhomx sottoskritt.

91      Fil-fatt, tali possibbiltà tmur kontra l-formulazzjoni tal-Artikolu 9 tal-premessa 13 tar-Regolament Nru 1/2003 (ara l-punt 35 iktar ’il fuq), jirriżulta li l-impenji aċċettati mill-Kummissjoni huma obbligatorji għal kumpaniji li kienu proposti. Dan l-approċċ huwa rifless ukoll fil-punt 115 tal-Avviż tal-Kummissjoni dwar l-aħjar prattiċi għat-tmexxija tal-proċedimenti li jikkonċernaw l-Artikoli 101 u 102 TFUE. Skont dan il-punt, “[j]ekk il-Kummissjoni taċċetta [l-]impenji, hija tista’ tadotta deċiżjoni li tagħmilhom vinkolanti fuq il-partijiet suġġetti għall-proċeduri”. Issa, huwa paċifiku li, bħala parti terza ma rċevietx dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet, ir-rikorrent ma kienx “previst mill-proċedura” li l-Kummissjoni kienet miftuħa biss kontra Paramount u Sky. Għalhekk, meta l-impenn li ma tapplikax klawżola kuntrattwali li tagħti drittijiet lil parti terza, li tiġi rrikonoxxuta lill-Kummissjoni s-setgħa li jrenduh obbligatorju għal dak terzi mingħajr ma dan ikun offrut u mingħajr ma l-proċedura tal-Kummissjoni ġiet mibdija kontra dan tal-aħħar jikkostitwixxi ndħil fil-libertà kuntrattwali tal-operatur inkwistjoni jmorru lil hinn minn dak tal-Artikolu 9 tar-Regolament Nru 1/2003.

92      Din il-konklużjoni hija barra minn hekk ikkonfermata mill-punt 128 tal-Avviż tal-Kummissjoni dwar l-aħjar prattiki għat-tmexxija tal-proċedimenti li jikkonċernaw l-Artikoli 101 u 102 TFUE, li jipprovdi li:

“L-impenji għandhom ikunu ċari u japplika direttament [jiġifieri li l-implimentazzjoni ma għandhiex tkun dipendenti fuq ir-rieda ta’ parti terza li mhijiex marbuta bl-impenji]. Barra minn hekk, meta l-impenji ma jkunux jistgħu jiġu implimentati mingħajr il-qbil tal-partijiet terzi (pereżempju fejn parti terza li ma tkunx xerrej addattat skont l-impenji jkollha dritt ta’ prelazzjoni), l-impriża għandha tissottometti evidenza tal-qbil tal-parti terza.”

93      F’dan il-kuntest, tqum il-kwistjoni dwar jekk, fid-dawl tal-kliem tagħha kif ukoll tal-kuntest ġuridiku li fih ġiet adottata d-deċiżjoni kkontestata għandha l-għan jew l-effett li l-impenn offrut minn Paramount jixbah, bi ksur tal-Artikolu 9 tar-Regolament Nru 1/2003, għal impenn li kien offrut mir-rikorrent.

94      F’dan ir-rigward, hemm lok li jiġi rrilevat li, l-ewwel nett, skont l-Artikolu 1 tad-deċiżjoni kkontestata, l-impenji ppreżentati fl-Anness tagħha huma vinkolanti Paramount kif ukoll is-suċċessuri u l-affiljati tagħha. B’hekk ma jirriżultax mid-deċiżjoni kkontestata li din timponi xi obbligu l-partijiet kontraenti ta’ Paramount bħar-rikorrent.

95      It-tieni nett, Paramount timpenja ruħha b’mod ġenerali li ma tittieħed l-ebda azzjoni legali sabiex tinforza l-obbligu tax-xandara li ma jsirx bejgħ passiv barra mit-territorju tagħhom, kif previst fil-punt 2.2(a) tal-Anness tad-deċiżjoni kkontestata, timplika awtomatikament li Paramount ma jonorax l-obbligu tiegħu li jipprojbixxu tali bejgħ, kif previst fil-punt 2.2(b) tal-istess anness. Dan l-impenn iwassal, min-naħa tiegħu, awtomatikament li liġi kuntrattwali li x-xandara kontraenti ta’ Paramount fil-konfront ta’ din tal-aħħar, li tiggarantixxi lil kull esklużività territorjali assoluta fir-rigward ta’ kull ftehim ta’ liċenzja dwar il-produzzjoni ta’ televiżjoni bi ħlas.

96      Issa, il-kwistjoni li tqum f’dan il-kuntest hija jekk dan jirriżulta mid-deċiżjoni kkontestata stess, f’liema każ dan huwa effett irrimedjabbli ta’ parti terza li la offrut u jappoġġja l-impenn obbligatorju, jew jekk, kif issostni l-Kummissjoni, id-dikjarazzjoni ta’ Paramount ma tonora l-klawżoli rilevanti huwa essenzjalment att li din tal-aħħar twettaq b’riskju tiegħu stess u ma għandux jaffettwa l-abbiltà tiegħu li jressaq quddiem il-qorti nazzjonali sabiex jinfurzaw l-imsemmija klawżoli jew jingħataw id-danni.

97      Għandu jitfakkar, f’dan ir-rigward, li, skont l-Artikolu 16(1) tar-Regolament Nru 1/2003, “[m] eta il-qrati nazzjonali jideċiedu fuq ftehim, deċiżjonijiet jew prattiċi taħt l-Artikolu [101] jew [102 TFUE] li huma diġa suġġetti għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni, huma ma jistgħux jieħdu deċiżjonijiet li jmorru kontra d-deċiżjoni adottata mill-Kummissjoni”.

98      Madankollu, ir-Regolament Nru 1/2003 jipprovdi fil-premessa 13 tiegħu, jirriżulta li d-deċiżjonijiet dwar l-impenji “huma bla ħsara għall-fakultà li għandhom l-awtoritajiet tal-kompetizzjoni jew il-qrati tal-Istati Membri [konstatazzjonijiet dwar jekk kienx hemm jew għadx hemm xi ksur] u tiddeċiedi dwar il-kawża”. Bl-istess mod, il-premessa 22 tar-Regolament Nru 1/2003 tispjega li “Deċiżjonijiet ta’ irbit adottati mil-Kummissjoni ma jaffetwax is-saħħa tal-qrati u l-awtoritajiet ta’ Stati Membri li japplikaw l-Artikoli [101] u [102 TFUE]”.

99      Fil-fatt, kuntrarjament għad-deċiżjonijiet adottati skont l-Artikolu 7 tar-Regolament Nru 1/2003, deċiżjoni ta’ impenn skont l-Artikolu 9 ta’ dan ir-regolament ma jinkludix spjegazzjoni kkwalifikat l-aġir eżaminat tal-ksur tal-Artikolu 101 TFUE u lanqas ma timplika li dan l-aġir jaqa’ taħt din l-aħħar dispożizzjoni. L-Artikolu 9 tar-Regolament Nru 1/2003 huwa ispirat minn kunsiderazzjonijiet ta’ ekonomija tal-ġudizzju u huwa intiż li jiżgura applikazzjoni effettiva tar-regoli tal-kompetizzjoni previsti mit-Trattat FUE permezz tal-adozzjoni ta’ deċiżjonijiet li jagħmlu obbligatorji l-impenji proposti mill-partijiet u meqjusa xierqa mill-Kummissjoni sabiex tinstab soluzzjoni iktar malajr għall-problemi tal-kompetizzjoni li hija identifikat. F’dan il-kuntest, ir-rwol tal-Kummissjoni huwa limitat għall-eżami u għall-aċċettazzjoni eventwali, ta’ impenji proposti mill-impriżi kkonċernati, fid-dawl tal-problemi li hija identifikat fl-evalwazzjoni preliminari tagħha u fir-rigward tal-għanijiet tagħha (sentenza tad-29 ta’ Ġunju 2010, Il-Kummissjoni vs Alrosa, C-441/07 P, EU:C:2010:377, punti 38 u 40; ara wkoll, f’dan is-sens, is-sentenza tat-23 ta’ Novembru 2017, Gasorba et, C-547/16, EU:C:2017:891, punt 25).

100    Minn dan isegwi li, kif issostni l-Kummissjoni, meta d-deċiżjoni kkontestata tobbliga lil Paramount sabiex ma tonorax il-klawżoli rilevanti fir-rapporti mal-kontraenti tagħha, dan l-obbligu ma jippreġudikax is-setgħa li għandhom il-qrati nazzjonali aditi b’rikors ippreżentat mir-rikorrent, li jiġi evalwat jekk dawn il-klawżoli huma kuntrarji għall-Artikolu 101(1) TFUE u, jekk ikun il-każ, li tislet il-konsegwenzi neċessarji skont il-paragrafu 2 tal-istess artikolu kif ukoll tad-dritt nazzjonali. F’dan il-kuntest, id-deċiżjoni kkontestata tista’, l-iktar l-iktar, taffettwa l-evalwazzjoni tal-qorti nazzjonali, biss sa fejn din tinkludi evalwazzjoni preliminari li għandha titqies biss bħala indizju tan-natura antikompetittiva tal-ftehim eżaminat fid-dawl tal-Artikolu 101(1) TFUE (sentenza tal-23 ta’ Novembru 2017, Gasorba et, C-547/16, EU:C:2017:891, punti 27 u 29). Għaldaqstant, minħabba n-natura sommarja u preliminari tagħha, l-evalwazzjoni tal-Kummissjoni fir-rigward tal-liġi tal-kompetizzjoni stabbiliti f’deċiżjoni skont l-Artikolu 9(1) tar-Regolament Nru 1/2003 ma għandux, b’mod definittiv, il-qorti nazzjonali li jintlaħaq riżultat parzjalment jew totalment differenti fl-istess kawża wara investigazzjonijiet addizzjonali u eżami iktar fil-fond (il-konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali Kokott fil-kawża Gasorba et, C-547/16, EU:C:2017:692, punti 33 u 35).

101    Konsegwentement, il-fatt li l-impenji individwali offruti minn impriża jkunu saru vinkolanti mill-Kummissjoni ma jimplikax li impriżi oħra jiċċaħħdu mill-possibbiltà li jipproteġu d-drittijiet eventwali tagħhom fil-kuntest tar -relazzjonijiet tagħhom ma’ din l-impriża (sentenza tad-29 ta’ Ġunju 2010, Il-Kummissjoni vs Alrosa, C-441/07 P, EU:C:2010:377, punt 49).

102    F’dan il-kuntest, jekk il-qorti nazzjonali tqis, wara l-analiżi tagħha u eżaminat il-possibbiltà li jirrikorri għar-rimedji legali previsti fl-Artikoli 15 u 16 tar-Regolament Nru 1/2003, li l-klawżoli rilevanti jiksru l-Artikolu 101(1) TFUE mingħajr ma jissodisfaw il-kundizzjonijiet tal-paragrafu 3 tal-istess artikolu, hija jkollha tiddeċiedi n-nullità tagħhom skont l-Artikolu 101(2) TFUE. Min-naħa l-oħra, jekk hija tikkunsidra li l-klawżoli rilevanti ma jiksrux l-Artikolu 101(1) TFUE jew li jissodisfaw il-kundizzjonijiet tal-paragrafu 3 ta’ dan l-artikolu, hija jkollha jekk tiġi evalwata l-fondatezza tat-talba riferita lilu, l-Artikolu 101 TFUE ma jostakolawx l-applikazzjoni tal-klawżoli rilevanti.

103    F’din l-aħħar ipoteżi, jekk l-eżitu tal-proċedura quddiem il-qorti nazzjonali twassal Paramount li tikser l-impenn li sar obbligatorju abbażi tad-deċiżjoni kkontestata, hija l-Kummissjoni, jekk ikun il-każ, jerġa’ jiftaħ l-investigazzjoni tiegħu f’konformità mal-Artikolu 9(2), (b) tar-Regolament Nru 1/2003, din l-istituzzjoni mhux ser tkun marbuta bid-deċiżjoni tal-qorti nazzjonali (ara, f’dan is-sens, is-sentenzi tal-14 ta’ Diċembru 2000, Masterfoods u HB, C-344/98, EU:C:2000:689, punt 48, u tas-25 ta’ Novembru 2014, Orange vs Il-Kummissjoni, T-402/13, EU:T:2014:991, punt 27).

104    Fid-dawl ta’ dak li ntqal iktar ’il fuq, għandu jiġi konkluż li d-deċiżjoni kkontestata ma taffettwax il-possibbiltà għar-rikorrent li jressaq quddiem il-qorti nazzjonali sabiex tiġi kkonstatata il-kompatibbiltà tal-klawżoli rilevanti mal-Artikolu 101(1) TFUE u, Paramount, il-konsegwenzi previsti mid-dritt nazzjonali, mingħajr ma tiġi eskluża l-possibbiltà li jiġu ordnati miżuri provviżorji xierqa sabiex tissalvagwardja l-interessi tal-partijiet sakemm il-qorti tagħti deċiżjoni definittiva (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tal-14 ta’ Diċembru 2000, Masterfoods u HB, C-344/98, EU:C:2000:689, punt 58).

105    Għandu jingħad ukoll li r-rikorrent kien jinsab f’sitwazzjoni sostanzjalment simili jekk Paramount, bit-twettiq ta’ analiżi awtonoma u qabel kull intervent tal-Kummissjoni, kienet ikkonkludiet li l-klawżoli rilevanti jistgħu jidhru li huma problematiċi fid-dawl tal-Artikolu 101(1) TFUE u iddikjara l-intenzjoni tiegħu biex ma jibqgħux jiġu pprovduti għal dan il-għan abbażi tal-Artikolu 101(2) TFUE.

106    Għaldaqstant, billi adottat id-deċiżjoni kkontestata, il-Kummissjoni aġixxiet fil-limiti tas-setgħat mogħtija lilha mill-Artikolu 9 tar-Regolament Nru 1/2003 u ġie ssejvjat l-għan tiegħu, li huwa ispirat minn kunsiderazzjonijiet ta’ ekonomija tal-ġudizzju u ta’ effiċjenza (ara l-punt 99 iktar ’il fuq), mingħajr ma taffettwa d-drittijiet kuntrattwali jew proċedurali tar-rikorrent b’mod li jmur lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkisbu dawk l-għanijiet.

107    F’dan il-kuntest, dan għandu jinftiehem il-punt 128 tal-Avviż tal-Kummissjoni dwar l-aħjar prattiki għat-tmexxija tal-proċedimenti li jikkonċernaw l-Artikoli 101 u 102 TFUE (ara l-punt 92 iktar ’il fuq) mhux bħala li jimplika li deċiżjoni adottata skont l-Artikolu 9 tar-Regolament Nru 1/2003 u li jirrigwarda r-relazzjonijiet kuntrattwali tal-impriża li offriet impenn ma’ partijiet terzi waħedha tagħmel impatt fuq id-drittijiet kuntrattwali tagħhom, iżda bħala kundizzjoni biex tiġi żgurata l-effettività tal-impenn sabiex il-Kummissjoni taċċetta. Għalhekk, l-inklużjoni tal-punt 128 tal-Avviż tal-Kummissjoni ma kellux la l-għan u lanqas l-effett li jeskludu, f’każ bħal dak preżenti, il-Kummissjoni taċċetta, fl-eżerċizzju tas-setgħa diskrezzjonali li hija għandha f’dan ir-rigward, impenn ta’ Paramount ddikjarat l-intenzjoni tagħha li trendi inapplikabbli il-klawżoli rilevanti, għalkemm għadu possibbli li l-qorti nazzjonali, adita mir-rikorrent, jikkonkludi li l-klawżoli inkwistjoni ma jmorrux kontra l-Artikolu 101(1) TFUE.

108    Minn dan isegwi li, billi jagħmlu obbligatorji għal Paramount l-impenji li jinsabu fil-punti 2.2 u 2.3 tal-anness tad-deċiżjoni kkontestata, il-Kummissjoni ma eċċedietx is-setgħa mogħtija lilha mill-Artikolu 9 tar-Regolament Nru 1/2003 u ma kisritx il-prinċipju ta’ proporzjonalità f’dan ir-rigward, b’tali mod li t-tieni parti tal-ewwel motiv għandha tiġi miċħuda.

 Fuq it-tieni motiv, ibbażat fuq ksur tal-Artikolu 9 tar-Regolament Nru 1/2003 fir-rigward tal-identifikazzjoni ta’ tħassib li jissodisfaw l-impenji imposti

109    Sostnut mir-Repubblika Franċiża, ir-rikorrent jargumenta li l-impenji aċċettati mill-Kummissjoni ma jindirizzawx it-tħassib dwar il-kompetizzjoni identifikat fil-evalwazzjoni preliminari li għamlet din l-istituzzjoni. B’mod partikolari, id-deċiżjoni kkontestata għandha l-għan li teżamina l-ftehim bejn Paramount u Sky id-distribuzzjoni tax-xogħlijiet awdjoviżivi fir-Renju Unit u fl-Irlanda. Issa, il-Kummissjoni rendiet obbligatorji l-impenji dwar iż-ŻEE kollha, u dan mingħajr ma eżaminat il-kuntest legali u ekonomiku dwar il-ftehim bejn Paramount u xandara oħra għajr Sky attivi fiż-ŻEE, min-naħa l-oħra. Abbażi tal-premessa li kwalunkwe analiżi preliminari dwar is-suq tar-Renju Unit u tal-Irlanda tista’ tkun impliċita estrapolata fir-rigward tas-suq Franċiż, li ma kienx is-suġġett ta’ analiżi, il-Kummissjoni wettqet żball manifest li jwasslu għal żball ta’ liġi. Barra minn hekk, il-Kummissjoni imponiet l-istess konsegwenzi għal Sky u lir-rikorrent, filwaqt li dawn iż-żewġ xandara ma jgawdux l-istess drittijiet proċedurali li wassal għal ksur tad-drittijiet tad-difiża tar-rikorrent. L-approċċ tal-Kummissjoni jsir aktar u aktar paradossali wara l-ħruġ tar-Renju Unit taż-ŻEE, peress li l-impenji reżi vinkolanti japplikaw esklużivament fi swieq li ma kinux is-suġġett ta’ analiżi preliminari min-naħa tal-Kummissjoni.

110    Ir-rikorrent u r-Repubblika Franċiża isostnu wkoll li, f’dan il-kuntest, il-Kummissjoni kellha tiftaħ proċedura l-ftehim ta’ distribuzzjoni konklużi minn Paramount u biex jagħtu lill-Partijiet Kontraenti l-opportunità twieġeb għal dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet. Barra minn hekk, bl-istess mod, il-Kummissjoni kellha tiddikjara vinkolanti l-impenji ta’ Paramount li tħalli lil din tal-aħħar li tirtira l-obbligi tiegħu fil-konfront ta’ partijiet terzi. Jirriżulta li, billi tagħmel l-impenji offruti vinkolanti fuq is-sett ta’ relazzjonijiet kuntrattwali ta’ Paramount fiż-ŻEE, il-Kummissjoni kienet eċċediet is-setgħat tagħha u b’hekk kiser l-Artikolu 9 tar-Regolament Nru 1/2003.

111    Il-Kummissjoni tikkontesta l-fondatezza ta’ dan il-motiv.

112    Kif ġie espost fil-punt 84 iktar ’il fuq, hemm lok li jiġu eżaminati flimkien l-argumenti ppreżentati fil-kuntest tal-ewwel parti tat-tielet motiv, ibbażat fuq il-ksur tal-prinċipju ta’ proporzjonalità, u dawk imressqa insostenn tat-tieni motiv. Fil-fatt, dawn l-argumenti kollha jikkonċernaw il-kwistjoni ta’ jekk, meta adottat id-deċiżjoni kkontestata, il-Kummissjoni allokat l-pożizzjoni tar-rikorrent b’mod sproporzjonat jew mhux ġustifikabbli fid-dawl tan-natura u tal-portata ġeografika t-tħassib tal-kompetizzjoni li din l-istituzzjoni espressi.

113    Għandu jitfakkar li l-karatteristiċi speċifiċi tal-mekkaniżmi previsti fl-Artikoli 7 u 9 tar-Regolament Nru 1/2003 u l-mezzi ta’ azzjoni li joffri dan ir-Regolament bis-saħħa ta’ kull waħda minn dawn id-dispożizzjonijiet huma differenti, u dan jimplika li l-obbligu li tiġi żgurata l-osservanza tal-prinċipju ta’ proporzjonalità, li għandha l-Kummissjoni, għandu portata u kontenut differenti skont jekk din għandha titqies fil-kuntest ta’ wieħed jew l-ieħor minn dawn l-artikoli (sentenza tad-29 ta’ Ġunju 2010, Il-Kummissjoni vs Alrosa, C-441/07 P, EU:C:2010:377, punt 38).

114    B’mod partikolari, l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ proporzjonalità fil-kuntest tal-Artikolu 9 tar-Regolament Nru 1/2003 jillimita ruħu għall-verifika li l-impenji offruti jindirizzaw it-tħassib li l-Kummissjoni informat lill-impriżi kkonċernati u li dawn tal-aħħar ma offrewx impenji inqas onerużi li indirizzaw ukoll b’mod adegwat dak it-tħassib. Huwa f’dan il-kuntest li l-Kummissjoni għandha tieħu inkunsiderazzjoni l-interessi ta’ terzi, mingħajr ma hija obbligata li tfittex hija stess soluzzjonijiet inqas rigorużi jew iktar moderati mill-impenji li ġew proposti lilha (sentenza tad-29 ta’ Ġunju 2010, Il-Kummissjoni vs Alrosa, C-441/07 P, EU:C:2010:377, punti 41 u 61).

115    Fil-fatt, minn naħa, l-impriżi li joffru impenji abbażi tal-Artikolu 9 tar-Regolament Nru 1/2003 jaċċettaw xjentement li l-konċessjonijiet tagħhom jistgħu jmorru lil hinn minn dak li l-Kummissjoni stess setgħet timponilhom fid-deċiżjoni li kienet tadotta konfermement mal-Artikolu 7 ta’ dan ir-regolament wara eżami fil-fond. Min-naħa l-oħra, l-għeluq tal-proċedura ta’ ksur mibdija fir-rigward ta’ dawn l-impriżi tippermettilhom jevitaw il-konstatazzjoni ta’ ksur tad-dritt tal-kompetizzjoni u l-eventwali impożizzjoni ta’ multa (sentenza tad-29 ta’ Ġunju 2010, Il-Kummissjoni vs Alrosa, C-441/07 P, EU:C:2010:377, punt 48).

116    Min-naħa l-oħra, kif ġie espost fil-punt 101 iktar ’il fuq, il-fatt li l-impenji individwali offruti minn impriża jkunu saru vinkolanti mill-Kummissjoni ma jimplikax li impriżi oħra jiċċaħħdu mill-possibbiltà li jipproteġu d-drittijiet eventwali tagħhom fil-kuntest tar -relazzjonijiet tagħhom ma’ din l-impriża (sentenza tad-29 ta’ Ġunju 2010, Il-Kummissjoni vs Alrosa, C-441/07 P, EU:C:2010:377, punt 49). F’dan ir-rigward, jirriżulta mill-evalwazzjonijiet dwar l-effetti li għandu jieħu d-deċiżjoni kkontestata fir-rigward tar-rikorrent (ara l-punti 85 sa 104 iktar ’il fuq) li dan tal-aħħar jista’ jippreżenta quddiem il-qorti nazzjonali sabiex tiġi kkonstatata il-kompatibbiltà tal-klawżoli rilevanti mal-Artikolu 101(1) TFUE u li jitolbu li jinsiltu, Paramount, il-konsegwenzi previsti mid-dritt nazzjonali, mingħajr ma tiġi eskluża l-possibbiltà li jiġu ordnati miżuri provviżorji xierqa sabiex tissalvagwardja l-interessi tal-partijiet sakemm il-qorti tagħti deċiżjoni definittiva (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tal-14 ta’ Diċembru 2000, Masterfoods u HB, C-344/98, EU:C:2000:689, punt 58).

117    Minn dan isegwi li t-teħid inkunsiderazzjoni tal-interess terzi fil-kuntest ta’ proċedura ta’ impenji timplika li, fost diversi tipi ta’ impenji proposti u twieġeb b’mod adegwat it-tħassib li ntwera mill-Kummissjoni fil-qasam tal-kompetizzjoni, din tal-aħħar għandha tagħmel dak li, meta jiġi implimentat mid-destinatarju tad-deċiżjoni ser ikollha effett inqas qawwi fir-rigward tagħhom.

118    Issa, l-ewwel nett, mill-punti spjegati fil-punti 43 sa 58 iktar ’il fuq li, min-natura tagħhom, il-klawżoli rilevanti għandhom l-għan li jikkompartimentalizzaw is-swieq nazzjonali taż-ŻEE kollha, mingħajr il-kuntest ekonomiku u ġuridiku jippermetti li jiġi kkonstatat li dawn mhumiex suxxettibbli li jaffettwaw il-kompetizzjoni. Għalhekk, it-tħassib espress mill-Kummissjoni jikkonċernaw b’mod validu f’dik iż-żona ġeografika kollha, b’tali mod li l-impenji offruti u jsiru obbligatorji huma konsistenti magħhom, mingħajr ma l-Kummissjoni jkollha analiżi tas-swieq nazzjonali kkonċernati. L-argumenti mressqa mir-rikorrent f’dan ir-rigward kemm fil-kuntest tat-tieni motiv (ara l-punt 109 iktar ’il fuq) u fil-kuntest tat-tielet motiv (ara l-punti 77 u 78 iktar ’il fuq) huma għalhekk irrilevanti.

119    It-tieni nett, f’dan il-każ, l-ebda impenn li jwieġeb b’mod adegwat ukoll għat-tħassib li ntwera mill-Kummissjoni fil-qasam tal-kompetizzjoni u li l-implimentazzjoni tagħhom minn Paramount kellha effetti inqas evidenti fir-rigward tar-rikorrent ma ġie propost lill-Kummissjoni. Fi kwalunkwe każ, l-ebda impenn ma jidher manifestament adegwat biex jindirizzaw b’mod effettiv għat-tħassib tal-Kummissjoni mingħajr ma jimponu Paramount ma tonora l-klawżoli rilevanti.

120    It-tielet nett, l-argument li l-impenji għandhom effett negattiv fuq id-diversità kulturali fi ħdan ż-ŻEE kollha minħabba t-telf tad-dħul li x-xandara jistgħu jaffettwaw għall-kisba ta’ films Ewropej, għandha titwarrab għar-raġunijiet esposti fil-punti 57 u 69 iktar ’il fuq.

121    Ir-raba’ nett, sa fejn, permezz tal-argumenti tagħhom, ir-rikorrenti, ir-Repubblika Franċiża, EFADs, UPC u C More Entertainment huma impliċitament l-eżistenza ta’ ostakoli insormontabbli ta’ natura prattika ma tippermettix li jiġu pprovduti s-servizzi transkonfinali fis-suq Franċiż, għandu jiġi kkonstatat li huma ma jressqu ebda element li jista’ juri tali ċirkustanza. Barra minn hekk, l-inklużjoni tal-Artikolu 3 fil-Ftehim tal-1 ta’ Jannar 2014 tikkostitwixxi indizju partikolarment pożittiv fid-direzzjoni opposta (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tal-20 ta’ Jannar 2016, Toshiba Corporation vs Il-Kummissjoni, C-373/14 P, EU:C:2016:26, punti 33 u 47).

122    F’dawn iċ-ċirkustanzi, il-ħames nett, l-argumenti b’mod partikolari tal-fatt li r-rikorrent ma jgawdu l-istess drittijiet proċedurali bħal Sky u tal-irtirar imminenti tar-Renju Unit mill-Unjoni huma wkoll irrilevanti. Fil-fatt, it-teħid in kunsiderazzjoni tal-interess ta’ terzi fil-kuntest ta’ proċedura ta’ impenji fis-sens espost fil-punti 115 sa 117 iktar ’il fuq, l-argument ibbażat fuq id-drittijiet proċedurali limitati li tgawdi minnhom ir-rikorrenti bħala terz interessat għandu jiġi miċħud għar-raġunijiet li jidhru fil-punt 119 iktar ’il fuq. Fir-rigward tal-ilment ibbażat fuq l-irtirar imminenti tar-Renju Unit mill-Unjoni, għandu jitfakkar li l-klawżoli rilevanti għandhom l-għan li jikkompartimentalizzaw is-swieq nazzjonali taż-ŻEE kollha, minkejja li l-imsemmi rtirar ma taffettwax, f’kull każ, il-validità it-tħassib tal-Kummissjoni (ara l-punt 118 iktar ’il fuq).

123    Mill-kunsiderazzjonijiet preċedenti jirriżulta li, billi adottat id-deċiżjoni kkontestata, il-Kummissjoni ma qabżitx il-kompetenzi mogħtija lilha skont l-Artikolu 9 tar-Regolament Nru 1/2003 u lanqas ma kiser il-prinċipju ta’ proporzjonalità, kif isostni r-rikorrent fil-kuntest tal-ewwel parti tat-tielet motiv.

124    Għaldaqstant hemm lok li jiġi miċħud it-tieni motiv kif ukoll l-ewwel parti tat-tielet aggravju.

 Fuq ir-raba’ motiv, ibbażat fuq użu ħażin ta’ poter

125    Skont ir-rikorrent, il-fatt li aċċettat impenji li jkopru ż-ŻEE kollha u li tkun tissodisfa t-tħassib tal-kompetizzjoni, kif ġie espost fil-kuntest tat-tieni motiv, jimplika li d-deċiżjoni kkontestata ġiet adottata għal għan illegali, u dan huwa wkoll jikkostitwixxi użu ħażin ta’ poter. Barra minn hekk, il-Kummissjoni ssostitwiet ruħha għal-leġiżlatur tal-Unjoni, il-kwistjoni għandha tiġi rriferita lill-Kumitat dwar ġeofiltrazzjoni fit-tixrid ta’ xogħlijiet awdjoviżivi, u b’hekk daħlet fuq il-kompetenzi ta’ dan tal-aħħar billi wettqet minn qabel dawn l-għażliet. L-iżvolġiment tal-proċess leġiżlattiv iżda wkoll l-implikazzjonijiet tad-deċiżjoni kkontestata, anki jekk ħafna usa’ mill-għan ta’ din tal-aħħar, huma xhieda ta’ rieda tal-Kummissjoni ta’ regolamentazzjoni ta’ fatt jippreġudika wkoll ir-riżultat ta’ investigazzjonijiet għaddejjin. Ir-rikorrent jitlob barra minn hekk lill-Qorti Ġenerali sabiex titlob lill-Kummissjoni Ewropea biex tippreżenta att preparatorju għad-deċiżjoni kkontestata u fil-proċess leġiżlattiv inkwistjoni, sabiex ikun hemm użu ħażin ta’ poter li jkunu kkonfermati.

126    L-EFADs ssostni li l-Kummissjoni ma ppubblikat l-ebda verżjoni sħiħa tal-impenji offruti jew li tkun tat aċċess għad-dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet lill-partijiet terzi.

127    Il-Kummissjoni tikkontesta l-fondatezza tar-raba’ motiv.

128    Għandu jitfakkar li abbuż tal-poter jeżisti meta istituzzjoni teżerċita l-kompetenzi tagħha bl-għan esklużiv jew, minn tal-inqas, determinanti, li jintlaħqu għanijiet oħra għajr dawk iddikjarati jew li tiġi evitata proċedura prevista speċifikament mit-Trattat sabiex tipprovdi għaċ-ċirkustanzi tal-każ ineżami (sentenza tal-25 ta’ Jannar 2007, Dalmine vs Il-Kummissjoni, C-407/04 P, EU:C:2007:53, punt 99).

129    Issa, kif jirriżulta mill-punt 118 hawn fuq, l-impenji offruti u jsiru obbligatorji huma konsistenti it-tħassib dwar il-kompetizzjoni identifikat mill-Kummissjoni, u dan fir-rigward taż-ŻEE kollha. Konsegwentement, l-argument tar-rikorrent li jgħid li l-Kummissjoni wettqet użu ħażin ta’ poter sa fejn l-impenji in kwistjoni ma kinux jissodisfaw it-tħassib huwa bbażat fuq premessa żbaljata.

130    Fir-rigward tal-argumenti l-oħra tar-rikorrent dwar l-allegat indħil fuq il-proċess leġislattiv, għandu jiġi kkonstatat li tali proċess, sakemm ma wasslitx għal test leġiżlattiv, hija mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-Kummissjoni skont l-Artikolu 101 TFUE u tar-Regolament Nru 1/2003. Għalhekk, il-Kummissjoni eżerċitat dawn is-setgħat billi rrendiet obbligatorji għal Paramount l-impenji offruti meta proċedura leġiżlattiva kienet għaddejja tad-drittijiet bħal dawk f’din il-kawża ma jistax juri użu ħażin ta’ poter.

131    Fl-aħħar nett, għandu jiġi kkonstatat li l-ilmenti mqajma EFADs dwar il-pubblikazzjoni tal-impenji offruti u l-aċċess għad-dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet fir-realtà jikkostitwixxu motivi li ma tqajmux mir-rikorrent u għalhekk għandhom jiġu miċħuda bħala inammissibbli. Fi kwalunkwe każ, l-impriżi u l-entitajiet l-oħra li ma għandhomx il-kwalità ta’ parti kkonċernata fis-sens tal-Artikolu 27(2) tar-Regolament Nru 1/2003 għandhom id-drittijiet previsti fl-Artikolu 27(4) tar-Regolament Nru 1/2003 u fl-Artikolu 13 tar-Regolament Nru 773/2004, li l-Kummissjoni f’dan il-każ osservati (ara l-punti 4 u 5 iktar ’il fuq).

132    Għaldaqstant, hemm lok li jiġi miċħud ir-raba’ motiv, kif ukoll ir-rikors fl-intier tiegħu.

 Fuq l-ispejjeż

133    Skont l-Artikolu 134(1) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali, il-parti li titlef il-kawża għandha tiġi kkundannata għall-ispejjeż, jekk dawn ikunu ntalbu.

134    Barra minn hekk, skont l-Artikolu 138(1) tar-Regoli tal-Proċedura, l-Istati Membri li jintervjenu fil-kawża għandhom ibatu l-ispejjeż tagħhom, skont l-Artikolu 138(3) tar-Regoli tal-Proċedura, il-Qorti Ġenerali tista’ tiddeċiedi li intervenjent, minbarra dawk imsemmija fil-paragrafi 1 u 2, għandu jbati l-ispejjeż tiegħu.

135    Peress li r-rikorrent tilef, hemm lok li jiġi kkundannat għall-ispejjeż tal-Kummissjoni, bl-esklużjoni ta’ dawk relatati mal-intervent tar-Repubblika Franċiża, EFADs, UPC u C More Entertainment, u għall-ispejjeż mill-BEUC, skont it-talbiet ta’ dawn tal-aħħar.

136    Barra minn hekk, hemm lok li jiġi deċiż li r-Repubblika Franċiża, EFADs, UPC u C More Entertainment għandhom ibatu, minbarra l-ispejjeż tagħhom, l-ispejjeż sostnuti mill-Kummissjoni marbuta mal-intervent tagħhom.

Għal dawn il-motivi,

IL-QORTI ĠENERALI (Il-Ħames Awla)

taqta’ u tiddeċiedi:

1)      Ir-rikors huwa miċħud.

2)      Canal + SA, minbarra li għandha tbati l-ispejjeż tagħha stess, tħallas l-ispejjeż sostnuti mill-Kummissjoni Ewropea, esklużi dawk relatati mal-intervent tar-Repubblika Franċiża, id-Diretturi tal-Aġenzija Ewropea tal-Films - EFADs, Produtturi tal-Films (UPC) u C More Entertainment AB, u l-Uffiċċju Ewropew tal-Għaqdiet tal-Konsumaturi (BEUC).

3)      Ir-Repubblika Franċiża, EFADs, UPC u C More Entertainment għandhom ibatu, minbarra l-ispejjeż tagħhom, l-ispejjeż sostnuti mill-Kummissjoni marbuta mal-intervent tagħhom.

Gratsias

Dittrich

Ulloa Rubio

Mogħtija f’qorti bil-miftuħ fil-Lussemburgu, fit-12 ta’ Diċembru 2018.

Firem


*      Lingwa tal-kawża: il-Franċiż.