Language of document :

Rozsudek Tribunálu ze dne 20. září 2012 - DEI v. Komise

(Věc T-421/09)

"Hospodářská soutěž - Zneužití dominantního postavení - Řecký trh s dodávkami hnědého uhlí a řecký velkoobchodní trh s elektrickou energií - Rozhodnutí, kterým se stanoví specifická opatření k nápravě protisoutěžních účinků porušení čl. 86 odst. 1 ES, ve spojení s článkem 82 ES, konstatovaného v dřívějším rozhodnutí - Článek 86 odst. 3 ES - Zrušení dřívějšího rozhodnutí"

Jednací jazyk: řečtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (Atény, Řecko) (zástupce: P. Anestis, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: T. Christoforou a A. Antoniadis, zmocněnci, ve spolupráci s A. Oikonomou, advokátem)

Vedlejší účastnice podporující žalobkyni: Řecká republika (zástupci: P. Mylonopoulos a K. Boskovits, zmocněnci, ve spolupráci s M. Marinosem, advokátem)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí Komise C(2009) 6244 final ze dne 4. srpna 2009, kterým se stanoví specifická opatření k nápravě protisoutěžních účinků porušení právních předpisů uvedeného v rozhodnutí Komise ze dne 5. března 2008 o udělení nebo zachování práv na těžbu hnědého uhlí Řeckou republikou ve prospěch společnosti DEI.

Výrok rozsudku

Rozhodnutí Komise C(2009) 6244 final ze dne 4. srpna 2009, kterým se stanoví specifická opatření k nápravě protisoutěžních účinků porušení právních předpisů uvedeného v rozhodnutí Komise ze dne 5. března 2008 o udělení nebo zachování práv na těžbu hnědého uhlí Řeckou republikou ve prospěch společnosti Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI), se zrušuje.

Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené společností DEI.

Řecká republika ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 11, 16.1.2010.