Language of document :

Üldkohtu 20. septembri 2012. aasta otsus - DEI versus Komisjon

(kohtuasi T-421/09)

(Konkurents - Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine - Kreeka pruunsöe tarnimise turg ja elektrienergia hulgimüügiturg - Otsus, millega kehtestatakse konkreetsed meetmed leevendamaks konkurentsivastast mõju, mis tuleneb EÜ artikli 86 lõike 1 koosmõjus EÜ artikliga 82 rikkumisest, mille on tuvastatud varasema otsusega - EÜ artikli 86, lõige 3 - Varasema otsuse tühistamine)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (Ateena, Kreeka) (esindaja: advokaat P. Anestis)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: T. Christoforou ja A. Antoniadis, keda abistas advokaat A. Oikonomou)

Hageja toetuseks menetlusse astuja: Kreeka Vabariik (esindajad: P. Mylonopoulos ja K. Boskovits, keda abistas advokaat M. Marinos

Ese

Nõue tühistada komisjoni 4. augusti 2009. aasta otsus K(2009) 6244 (lõplik), millega kehtestatakse konkreetsed meetmed, et leevendada nende rikkumiste konkurentsivastast mõju, mille komisjon tuvastas 5. märtsi 2008. aasta otsusega, mis käsitleb Kreeka Vabariigi poolt DEI-le pruunsöe kaevandamiseks õiguste andmist või nende säilitamist.

Resolutsioon

Tühistada komisjoni 4. augusti 2009. aasta otsus K(2009) 6244 (lõplik), millega kehtestatakse konkreetsed meetmed, et leevendada nende rikkumiste konkurentsivastast mõju, mille komisjon tuvastas 5. märtsi 2008. aasta otsusega, mis käsitleb Kreeka Vabariigi poolt Dimosia Epicheirisi Ilektrismou'le (DEI) pruunsöe kaevandamiseks õiguste andmist või nende säilitamist.

Kreeka Vabariik kannab ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 11, 16.1.2010.