Language of document :

Hotărârea Tribunalului din 20 septembrie 2012 - DEI/Comisia

(Cauza T-421/09)

("Concurență - Abuz de poziție dominantă - Piața elenă a furnizării de lignit și piața elenă angro de energie electrică - Decizie de stabilire a măsurilor specifice pentru corectarea efectelor anticoncurențiale ale încălcării articolului 86 alineatul (1) CE, coroborat cu articolul 82 CE, constatate într-o decizie anterioară - Articolul 86 alineatul (3) CE - Anularea deciziei anterioare")

Limba de procedură: greaca

Părțile

Reclamantă: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (Atena, Grecia) (reprezentant: P. Anestis, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: T. Christoforou și A. Antoniadis, agenți, asistați de A. Oikonomou, avocat)

Intervenientă în susținerea reclamantei: Republica Elenă (reprezentanți: P. Mylonopoulos și K. Boskovits, agenți, asistați de M. Marinos, avocat)

Obiectul

Cerere de anulare a Deciziei C (2009) 6244 final a Comisiei din 4 august 2009 de stabilire a măsurilor specifice pentru corectarea efectelor anticoncurențiale ale încălcării constatate în Decizia Comisiei din 5 martie 2008 privind acordarea sau menținerea în vigoare de către Republica Elenă a drepturilor de extracție a lignitului acordate DEI.

Dispozitivul

Anulează Decizia C (2009) 6244 final a Comisiei din 4 august 2009 de stabilire a măsurilor specifice pentru corectarea efectelor anticoncurențiale ale încălcării constatate în Decizia Comisiei din 5 martie 2008 privind acordarea sau menținerea în vigoare de către Republica Elenă a drepturilor de extracție a lignitului acordate Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI).

Obligă Comisia Europeană să suporte, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, și cheltuielile de judecată efectuate de DEI.

Republica Elenă suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 11, 16.1.2010.