Language of document :

Tribunalens dom av den 20 september 2012 - DEI mot kommissionen

(Mål T-421/09)()

(Konkurrens - Missbruk av dominerande ställning - Den grekiska marknaden för tillhandahållande av brunkol och den grekiska grossistmarknaden för elektricitet - Beslut om fastställande av åtgärder för att avhjälpa de konkurrenshämmande effekter av en överträdelse av artikel 86.1 EG jämförd med artikel 82 EG som konstaterats i ett tidigare beslut - Artikel 86.3 EG - Ogiltigförklaring av det tidigare beslutet)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (Aten, Grekland) (ombud: advokaten P. Anestis)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: T. Christoforou och A. Antoniadis, biträdda av advokaten A. Oikonomou)

Part som intervenerat till stöd för sökanden: Republiken Grekland (ombud: P. Mylonopoulos och K. Boskovits, biträdda av advokaten M. Marinos)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut K (2009) 6244 slutlig av den 4 augusti 2009 om fastställande av åtgärder för att avhjälpa de konkurrenshämmande effekterna av den överträdelse som konstateras i kommissionens beslut av den 5 mars 2008 om Republiken Greklands upprätthållande av DEI:s rättigheter till utvinning av brunkol.

Domslut

Kommissionens beslut K (2009) 6244 slutlig av den 4 augusti 2009 om fastställande av åtgärder för att avhjälpa de konkurrenshämmande effekterna av den överträdelse som konstateras i kommissionens beslut av den 5 mars 2008 om Republiken Greklands upprätthållande av Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE:s (DEI) rättigheter till utvinning av brunkol ogiltigförklaras.

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta DEI:s rättegångskostnader.

Republiken Grekland ska bära sina rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 11, 16.1.2010.