Language of document : ECLI:EU:T:2012:450

Rettens dom (Sjette Afdeling) af 20. september 2012 – DEI mod Kommissionen

(Sag T-421/09)

»Konkurrence – misbrug af dominerende stilling – det græske marked for levering af brunkul og engrossalg af elektricitet – beslutning med henblik på fastsættelse af konkrete korrigerende foranstaltninger af de konkurrencebegrænsende følger af en ved tidligere beslutning fastslået overtrædelse af artikel 86, stk. 1, EF sammenholdt med artikel 82 EF – artikel 86, stk. 3, EF – annullation af tidligere beslutning«

Annullationssøgsmål – den anfægtede retsakt – beslutning om foranstaltninger med henblik på at afhjælpe en konkurrencestridig overtrædelse, der er konstateret i en tidligere annulleret beslutning – manglende retsgrundlag – annullation (art. 86, stk. 3, EF; art. 263 TEUF) (jf. præmis 38-40)

Angående

Påstand om annullation af Kommissionens beslutning K(2009) 6244 endelig af 4. august 2009 med henblik på fastsættelse af konkrete korrigerende foranstaltninger af de konkurrencebegrænsende følger af den fastslåede overtrædelse i Kommissionens beslutning af 5. marts 2008 vedrørende Den Hellenske Republiks tildeling eller opretholdelse af DEI’s ret til udvinding af brunkul.

Konklusion

1)

Kommissionens beslutning K(2009) 6244 endelig af 4. august 2009 med henblik på fastsættelse af konkrete korrigerende foranstaltninger af de konkurrencebegrænsende følger af den fastslåede overtrædelse i Kommissionens beslutning af 5. marts 2008 vedrørende Den Hellenske Republiks tildeling eller opretholdelse af Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE’s (DEI) ret til udvinding af brunkul annulleres.

2)

Europa-Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler DEI’s omkostninger.

3)

Den Hellenske Republik bærer sine egne omkostninger.