Language of document : ECLI:EU:T:2012:450

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 20.9.2012 – DEI vastaan komissio

(asia T-421/09)

Kilpailu – Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö – Ruskohiilen toimitusta koskevat markkinat ja sähkön tukkumarkkinat Kreikassa – Päätös erityistoimenpiteistä sellaisen EY 86 artiklan 1 kohdan, luettuna yhdessä EY 82 artiklan kanssa, vastaisen kilpailusääntöjen rikkomisen kilpailunvastaisten vaikutusten korjaamiseksi, joka on todettu aikaisemmassa päätöksessä – EY 86 artiklan 3 kohta – Aikaisemman päätöksen kumoaminen

Kumoamiskanne – Riidanalainen toimi – Päätös toimenpiteistä, joilla on tarkoitus korjata aikaisemmassa kumotussa päätöksessä todettu kilpailusääntöjen rikkominen – Oikeudellisen perustan puuttuminen – Kumoaminen (EY 86 artiklan 3 kohta; SEUT 263 artikla) (ks. 38–40 kohta)

Aihe

Vaatimus kumota komission 5.3.2008 tekemässä päätöksessä K (2008) 824 lopullinen, jossa todettiin se, että Helleenien tasavalta oli pitänyt voimassa etuoikeuksia, jotka oli myönnetty Dimosia Epicheirisi Ilectrismoulle (DEI) ruskohiiliesiintymien hyödyntämistä varten, todetun kilpailusääntöjen rikkomisen aiheuttamien kilpailunvastaisten vaikutusten korjaamisesta vahvistetuista erityistoimenpiteistä 4.8.2009 tehty komission päätös K (2009) 6244 lopullinen

Ratkaisu

1)

Komission 5.3.2008 tekemässä päätöksessä K (2008) 824 lopullinen, jossa todettiin se, että Helleenien tasavalta oli pitänyt voimassa etuoikeuksia, jotka oli myönnetty Dimosia Epicheirisi Ilectrismoulle (DEI) ruskohiiliesiintymien hyödyntämistä varten, todetun kilpailusääntöjen rikkomisen aiheuttamien kilpailunvastaisten vaikutusten korjaamisesta vahvistetuista erityistoimenpiteistä 4.8.2009 tehty komission päätös K(2009) 6244 lopullinen kumotaan.

2)

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan DEI:n oikeudenkäyntikulut.

3)

Helleenien tasavalta vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.