Language of document : ECLI:EU:T:2012:450

Rozsudok Všeobecného súdu (šiesta komora) z 20. septembra 2012 – DEI/Komisia

(vec T‑421/09)

„Hospodárska súťaž – Zneužitie dominantného postavenia – Grécky trh s dodávkami hnedého uhlia a grécky veľkoobchodný trh s elektrickou energiou – Rozhodnutie, ktorým sa stanovujú špecifické opatrenia na nápravu protisúťažných účinkov porušenia článku 86 ods. 1 ES v spojení s článkom 82 ES, konštatovaného v skoršom rozhodnutí – Článok 86 ods. 3 ES – Zrušenie skoršieho rozhodnutia“

Žaloba o neplatnosť – Napadnutý akt – Rozhodnutie, ktorým sa prijímajú opatrenia na nápravu protisúťažného konania konštatovaného v zrušenom skoršom rozhodnutí – Neexistencia právneho základu – Zrušenie (článok 86 ods. 3 ES; článok 263 ZFEÚ) (pozri body 38 – 40)

Predmet

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie K(2009) 6244 v konečnom znení zo 4. augusta 2009, ktorým sa stanovujú špecifické opatrenia na nápravu protisúťažných účinkov porušenia právnych predpisov uvedeného v rozhodnutí Komisie K(2008) 824 v konečnom znení z 5. marca 2008 o udelení alebo zachovaní platnosti práv na ťažbu hnedého uhlia zo strany Helénskej republiky v prospech spoločnosti DEI

Výrok

1.

Rozhodnutie Komisie K(2009) 6244 v konečnom znení zo 4. augusta 2009, ktorým sa stanovujú špecifické opatrenia na nápravu protisúťažných účinkov porušenia právnych predpisov uvedeného v rozhodnutí Komisie K(2008) 824 v konečnom znení z 5. marca 2008 o udelení alebo zachovaní platnosti práv na ťažbu hnedého uhlia zo strany Helénskej republiky v prospech spoločnosti Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI), sa zrušuje.

2.

Európska komisia znáša vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli DEI.

3.

Helénska republika znáša vlastné trovy konania.