Language of document : ECLI:EU:T:2012:450

Tribunalens dom (sjätte avdelningen) av den 20 september 2012 – DEI mot kommissionen

(mål T-421/09)

”Konkurrens – Missbruk av dominerande ställning – Den grekiska marknaden för tillhandahållande av brunkol och den grekiska grossistmarknaden för elektricitet – Beslut om fastställande av åtgärder för att avhjälpa de konkurrenshämmande effekter av en överträdelse av artikel 86.1 EG jämförd med artikel 82 EG som konstaterats i ett tidigare beslut – Artikel 86.3 EG – Ogiltigförklaring av det tidigare beslutet”

Talan om ogiltigförklaring – Rättsakt mot vilken talan väckts – Beslut om fastställande av åtgärder för att avhjälpa de konkurrenshämmande effekterna av den överträdelse som konstateras i ett tidigare ogiltigförklarat beslut – Rättslig grund saknas – Ogiltigförklaring (Artikel 86.3 EG; artikel 263 FEUF) (se punkterna 38–40)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut K(2009) 6244 slutlig av den 4 augusti 2009 om fastställande av åtgärder för att avhjälpa de konkurrenshämmande effekterna av den överträdelse som konstateras i kommissionens beslut av den 5 mars 2008 om Republiken Greklands beviljande eller upprätthållande av DEI:s rättigheter till utvinning av brunkol.

Domslut

1)

Kommissionens beslut K(2009) 6244 slutlig av den 4 augusti 2009 om fastställande av åtgärder för att avhjälpa de konkurrenshämmande effekterna av den överträdelse som konstateras i kommissionens beslut av den 5 mars 2008 om Republiken Greklands beviljande eller upprätthållande av Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE:s (DEI) rättigheter till utvinning av brunkol, ogiltigförklaras.

2)

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta DEI:s rättegångskostnader.

3)

Republiken Grekland ska bära sina rättegångskostnader.