Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hof van beroep te Brussel (Belgie) dne 2. března 2021 – Proximus NV v. Gegevensbeschermingsautoriteit

(Věc C-129/21)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Hof van beroep te Brussel

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Proximus NV

Odpůrce: Gegevensbeschermingsautoriteit

Předběžné otázky

Musí být čl. 12 [odst. 2] směrnice 2002/581 ve spojení s čl. 2 (písm. f]) této směrnice a článkem 95 obecného nařízení o ochraně osobních údajů2 vykládán v tom smyslu, že je přípustné, aby vnitrostátní dozorový úřad z důvodu neexistence odlišně znějících vnitrostátních právních předpisů jako základ pro zveřejnění osobních údajů účastníka v rámci veřejně dostupných účastnických seznamů a telefonních informačních služeb o účastnických číslech, které zveřejňuje samotný provozovatel nebo jiní poskytovatelé, požadoval „souhlas“ účastníka ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů?

Musí být právo na výmaz podle článku 17 obecného nařízení o ochraně osobních údajů vykládáno v tom smyslu, že brání tomu, aby vnitrostátní dozorový úřad kvalifikoval žádost účastníka o výmaz z veřejně dostupných účastnických seznamů a telefonních informačních služeb o účastnických číslech jako žádost o výmaz ve smyslu článku 17 obecného nařízení o ochraně osobních údajů?

Musí být článek 24 a čl. 5 [odst. 2] obecného nařízení o ochraně osobních údajů vykládány v tom smyslu, že bráni tomu, aby vnitrostátní dozorový úřad z odpovědnosti, která je v nich zakotvena, vyvozoval, že správce musí zavést vhodná technická a organizační opatření, aby další správce, a to poskytovatele telefonních služeb a ostatní poskytovatele účastnických seznamů a telefonních informačních služeb o účastnických číslech, kteří obdrželi údaje od prvně uvedeného správce, informoval o odvolání souhlasu ze strany subjektu údajů podle článku 6 ve spojení s článkem 7 obecného nařízení o ochraně osobních údajů?

Musí být čl. 17 [odst. 2] obecného nařízení o ochraně osobních údajů vykládán v tom smyslu, že brání tomu, aby vnitrostátní dozorový úřad nařídil poskytovateli veřejně dostupných účastnických seznamů a telefonních informačních služeb o účastnických číslech, od kterého je požadováno, aby již nezveřejňoval údaje určité osoby, aby přijal vhodná opatření za účelem informování [provozovatelů] internetových vyhledávačů o žádosti o výmaz?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Úř. věst. 2002, L 201, s. 37).

2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. 2016, L 119, s. 1).