Language of document :

2021. március 21-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Bolgár Köztársaság

(C-174/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: bolgár

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: I. Zalogin és M. Noll-Ehlers)

Alperes: Bolgár Köztársaság

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság:

állapítsa meg, hogy a Bolgár Köztársaság a BG0001 Szófia, a BG0002 Plovdiv, a BG0004 Észak-Bulgária, a BG0005 Délnyugat-Bulgária és a BG0006 Délkelet-Bulgária övezetek és agglomerációk vonatkozásában nem teljesítette az EUMSZ 260. cikkből eredő kötelezettségeit azáltal, hogy nem tette meg a Bíróság 2017. április 5-i Bizottság kontra Bulgária ítéletében (C-488/15, EU:C:2017:267) foglaltak teljesítéséhez szükséges valamennyi intézkedést;

a Bolgár Köztársaságot kötelezze arra, hogy fizessen a Bizottságnak napi 3156 euró átalányösszeget a Bizottság kontra Bulgária ítélet (C-488/15, EU:C:2017:267) 2017. április 5-i kihirdetésétől a jelen jogvitában meghozandó ítélet kihirdetéséig számított időszakra, vagy amennyiben az ítéletben foglaltaknak korábban eleget tesz, a teljesítést megelőző év december 31-ig számított időszakra, de legalább 653 000 euró átalányösszeget;

a Bolgár Köztársaságot kötelezze arra, hogy fizessen a Bizottságnak kényszerítő bírságot minden egyes levegőminőségi övezet után napi 5677,20 euró összegben, a jelen jogvitában meghozandó ítélet kihirdetésétől a 2017. április 5-i Bizottság kontra Bulgária ítéletben (C-488/15, EU:C:2017:267) foglaltak maradéktalan teljesítésének évéig számított időszakra, valamint

a Bolgár Köztársaságot kötelezze az eljárással összefüggésben felmerült költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Bulgária nem tette meg a Bíróság 2017. április 5-i Bizottság kontra Bulgária ítéletében (C-488/15, EU:C:2017:267) foglaltak teljesítéséhez szükséges intézkedéseket, mivel továbbra sem teljesítette i. a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról szóló, 2008. május 21-i 2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletével összefüggésben értelmezett 13. cikkéből eredő kötelezettségeit, illetve ii. az ezen irányelv 23. cikkéből eredő kötelezettségeit.

____________