Language of document : ECLI:EU:C:2021:536

KENDELSE AFSAGT AF DOMSTOLENS PRÆSIDENT

18. juni 2021 (*)

»Slettelse«

I sag C-165/21,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Københavns Byret (Danmark) ved afgørelse af 24. november 2020, indgået til Domstolen den 11. marts 2021, i sagen

Orion Corporation

mod

Lægemiddelstyrelsen,

procesdeltager:

Teva Danmark A/S,

har

DOMSTOLENS PRÆSIDENT,

efter at have hørt førstegeneraladvokat M. Szpunar,

afsagt følgende

Kendelse

1        Ved kendelse af 11. juni 2021, indgået til Domstolens Justitskontor samme dag, har Københavns Byret (Danmark) meddelt Domstolen, at den trækker anmodningen om præjudiciel afgørelse tilbage.

2        Under disse omstændigheder og i henhold til artikel 100 i Domstolens procesreglement bestemmes, at nærværende sag slettes af Domstolens register.

3        Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den nationale ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagsomkostningerne.

Af disse grunde bestemmer Domstolens præsident:

Sag C-165/21 slettes af Domstolens register.

Således bestemt i Luxembourg den 18. juni 2021.


A. Calot Escobar

 

K. Lenaerts

Justitssekretær

 

Præsident


*      Processprog: dansk.