Language of document :

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Bundesgerichtshof (Germania) la 5 septembrie 2011 - Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort)/Kyocera Mita Deutschland GmbH și alții

(Cauza C-457/11)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesgerichtshof

Părțile din acțiunea principală

Reclamantă: Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort)

Pârâte: Kyocera Mita Deutschland GmbH, Epson Deutschland GmbH, Xerox GmbH

Întrebările preliminare

Curţii de Justiţie a Uniunii Europene îi sunt adresate următoarele întrebări cu privire la interpretarea Directivei 2001/29/CE1 a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor şi drepturilor conexe în societatea informaţională:

La interpretarea dreptului naţional, directiva trebuie luată în considerare şi pentru evenimente care au avut loc ulterior intrării sale în vigoare, la 22 iunie 2001, dar înainte de data aplicării sale la 22 decembrie 2002?

Reproducerea cu ajutorul imprimantelor reprezintă o modalitate de reproducere realizată prin folosirea oricărui tip de tehnici fotografice sau prin alt proces cu efecte similare, în sensul articolului 5 alineatul (2) litera (a) din directivă?

În cazul unui răspuns afirmativ la a doua întrebare: cerinţele directivei cu privire la compensaţii echitabile pentru excepţiile sau limitările la dreptul de reproducere, potrivit articolului 5 alineatele (2) şi (3) din directivă şi ţinând seama de dreptul fundamental la egalitatea de tratament consacrat la articolul 20 din Carta Drepturilor Fundamentale a UE, pot fi considerate îndeplinite și în cazul în care respectiva compensaţie echitabilă nu este datorată de producătorii, importatorii şi distribuitorii de imprimante, ci de producătorii, importatorii şi distribuitorii unui alt echipament sau ai mai multor echipamente dintr-un lanţ de dispozitive destinat reproducerii?

Posibilitatea aplicării unor măsuri tehnice potrivit articolului 6 din directivă face inaplicabilă condiţia unei compensaţii echitabile în sensul articolului 5 alineatul (2) litera (b) din directivă?

Condiţia [articolul 5 alineatul (2) literele (a) şi (b) din directivă] şi posibilitatea [a se vedea considerentul (36) al directivei] unei compensaţii echitabile nu se aplică în cazul în care titularii drepturilor de autor au consimţit explicit sau implicit la reproducerea lucrărilor lor?

____________

1 - JO L 167, p. 10, Ediţie specială 17/vol. 1, p. 230, rectificare în JO 2008, L 314, p. 16.