Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Supreme Court (Irlanda) la 14 ianuarie 2021 – SRS, AA/Minister for Justice and Equality

(Cauza C-22/21)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

Supreme Court

Părțile din procedura principală

Recurenți: SRS, AA

Intimat: Minister for Justice and Equality

Întrebările preliminare

Noțiunea de membru al gospodăriei unui cetățean al Uniunii, astfel cum este utilizată la articolul 3 din Directiva 2004/38/CE1 , poate fi definită astfel încât să aibă o aplicabilitate universală în întreaga Uniune și, în caz afirmativ, care este această definiție?

În cazul în care acest termen nu poate fi definit, potrivit căror criterii judecătorii trebuie să analizele probele astfel încât instanțele naționale să poată decide în conformitate cu o listă stabilită de factori cine are sau nu are calitatea de membru al gospodăriei unui cetățean al Uniunii în scopul liberei circulații?

____________

1 Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 și de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE și 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, Ediție specială, 05/vol. 7, p. 56).