Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal d'arrondissement (Lucembursko) dne 8. března 2021 – Christian Louboutin v. Amazon Europe Core Sàrl, Amazon EU Sàrl, Amazon Services Europe Sàrl

(Věc C-148/21)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Tribunal d'arrondissement

Účastníci původního řízení

Žalobce: Christian Louboutin

Žalované: Amazon Europe Core Sàrl, Amazon EU Sàrl, Amazon Services Europe Sàrl

Předběžné otázky

Musí být čl. 9 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie1 vykládán v tom smyslu, že užívání označení totožného s ochrannou známkou v reklamě zobrazené na webové stránce je přičitatelné jejímu provozovateli nebo hospodářsky spojeným entitám, a to z důvodu, že na této webové stránce se mísí vlastní nabídky provozovatele nebo hospodářsky spojených entit a nabídky třetích prodejců zahrnutím těchto reklam do vlastní obchodní komunikace provozovatele nebo hospodářsky spojených entit?

Je toto zahrnutí umocněno tím, že:

reklamy jsou na webové stránce prezentovány jednotným způsobem?

vlastní reklamy provozovatele a hospodářsky spojených entit a třetích prodejců jsou zobrazovány bez rozlišení, pokud jde o jejich původ, ale s jasným zobrazením loga provozovatele nebo hospodářsky spojených entit v reklamních rubrikách internetových stránek třetích stran v podobě „pop-up“ (vyskakovacích oken)?

provozovatel nebo hospodářsky spojené entity nabízejí třetím prodejcům integrovanou službu zahrnující pomoc při tvorbě reklam a stanovování prodejních cen, skladování výrobků a jejich zasílání?

webová stránka provozovatele a hospodářsky spojených entit je navržena tak, aby se ukazovala v podobě obchodů a značek, jako jsou „nejprodávanější (bestsellers)“, „nejžádanější (most wished for)“ nebo „nejčastěji darováno (most gifted)“, a to bez rozlišení mezi vlastními výrobky provozovatele nebo hospodářsky spojených entit a výrobky třetích prodejců, které by bylo zjevné na první pohled?

Musí být čl. 9 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie vykládán v tom smyslu, že užívání označení totožného s ochrannou známkou v reklamě zobrazené na on-line prodejní stránce je v zásadě přičitatelné jejímu provozovateli nebo hospodářsky spojeným entitám, pokud ve vnímání běžně informovaného a přiměřeně pozorného uživatele internetu hrál tento provozovatel nebo hospodářsky spojená entita aktivní úlohu při tvorbě této reklamy nebo je tato reklama vnímána jako součást vlastní obchodní komunikace tohoto provozovatele?

Bude takové vnímání ovlivněno:

okolností, že tento provozovatel a/nebo hospodářsky spojené entity jsou proslulým distributorem nejrozmanitějších výrobků, včetně výrobků té kategorie výrobků, které jsou propagovány v reklamě;

nebo okolností, že takto zobrazená reklama má hlavičku, v níž je znázorněna ochranná známka vztahující se na služby tohoto provozovatele nebo hospodářsky spojených entit, přičemž tato známka je proslulá jako známka distributora;

nebo i okolností, že tento provozovatel nebo hospodářsky spojené entity nabízejí společně s tímto zobrazením služby tradičně nabízené distributory výrobků téže kategorie, jako je ta, do které spadá výrobek propagovaný reklamou?

Musí být čl. 9 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie vykládán v tom smyslu, že zasílání výrobku opatřeného označením totožným s obchodní známkou konečnému spotřebiteli v obchodním styku a bez souhlasu vlastníka ochranné známky je užíváním přičitatelným zasilateli pouze tehdy, pokud zasilatel skutečně ví o umístění tohoto označení na výrobek?

Je takový zasilatel uživatelem dotyčného označení, pokud on sám nebo hospodářsky spojená entita oznámili konečnému spotřebiteli, že se ujímají tohoto zaslání poté, co on sám nebo hospodářsky spojená entita výrobek za tímto účelem skladovali?

Je takový zasilatel uživatelem dotyčného označení, pokud on sám nebo hospodářsky spojená entita již dříve v obchodním styku aktivně přispívali k zobrazování reklamy na výrobek opatřený tímto označením nebo na základě této reklamy zaevidovali objednávku konečného spotřebitele?

____________

1 Úř. věst. 2017, L 154, s. 1.