Language of document :

Kanne 29.7.2014 – Inditex v. SMHV – Ansell (ZARA)

(asia T-584/14)

Kannekirjelmän kieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Industria de diseño Textil, SA (Inditex) (Arteixo, Espanja) (edustaja: asianajaja C. Duch)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Vastapuolet valituslautakunnassa: Zainab Ansell ja Roger Ansell (Moshi, Tansania)

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) toisen valituslautakunnan 19.5.2014 asiassa R 1118/2013-2 tekemän päätöksen siltä osin kuin siinä julistetaan yhteisön tavaramerkki (ZARA) nro 112 755 menetetyksi käyttämättä jättämisen vuoksi seuraavien luokkaan 39 kuuluvien palvelujen osalta: ”kuljetuspalvelut, tavaroiden jakelu, tavaroiden pakkaus ja varastointi, erityisesti vaatteet, kengät ja asusteet, hajuvedet ja kosmetiikka”; kantaja katsoo, että valituslautakunta on rikkonut asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohtaa ja tehnyt seuraavat virheet:

valituslautakunta on tehnyt oikeudellisen virheen katsoessaan, että Inditexin toimiluvan haltijat ovat kiinteä osa yhtiön sisäistä organisaatiota, vaikka kyseessä ovat todellisuudessa Inditex-konsernin riippumattomat oikeudelliset yksiköt

valituslautakunta on tehnyt näytön arviointia koskevan virheen todetessaan, että kantaja ei ole esittänyt näyttöä kuljetuspalvelutarjontaan perustuvan liikevaihdon suuruudesta osoittaakseen tavaramerkin ulkoisen käytön, vaikka tällaista näyttöä on esitetty menettelyn kuluessa

velvoittamaan SMHV:n ja tarvittaessa vastapuolen valituslautakunnassa korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Rekisteröity yhteisön tavaramerkki, jonka menetetyksi julistamista on vaadittu: Sanamerkki ZARA luokkiin 39 ja 42 kuuluvia palveluja varten – yhteisön tavaramerkki nro 112 755

Yhteisön tavaramerkin haltija: Kantaja

Yhteisön tavaramerkin menettämistä koskevan vaatimuksen esittäjä: Zainab Ansell ja Roger Ansell

Mitättömyysosaston ratkaisu: Menetetyksi julistamista koskevan vaatimuksen hyväksyminen

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen

Kanneperusteet: Asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan rikkominen