Language of document :

Presuda Općeg suda od 9. rujna 2015. – Inditex protiv OHIM-a – Ansell (ZARA)

(predmet T-584/14)1

(„Žig Zajednice – Postupak opoziva – Verbalni žig Zajednice ZARA – Stvarna uporaba – Članak 51. stavak 1. točka (a) Uredbe (EZ) br. 207/2009“)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Tužitelj: Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) (Arteixo, Španjolska) (zastupnik: C. Duch Fonoll, odvjetnik)

Tuženik: Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (zastupnik: J. Crespo Carrillo, agent)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem OHIM-a: Zainab Ansell i Roger Ansell (Moshi, Tanzanija)PredmetTužba protiv odluke drugog žalbenog vijeća OHIM-a od 19. svibnja 2014. (predmet R 1118/2013-2) o postupku opoziva između Z. Ansella i R. Ansella, s jedne strane i društva Industria de Diseño Textil, SA (Inditex), s druge strane.IzrekaTužba se odbija.Društvu Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) nalaže se snošenje troškova.

____________

1     SL C 339, 29. 9. 2014.