Language of document : ECLI:EU:T:2015:604

Решение на Общия съд (трети състав) от 9 септември 2015 г. —
Inditex/СХВП — Ansell (ZARA)

(Дело T‑584/14)

„Марка на Общността — Производство по отмяна — Словна марка на Общността „ZARA“ — Реално използване — Член 51, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 207/2009“

1.                     Марка на Общността — Отказ, отмяна и недействителност — Основания за отмяна — Липса на реално използване на марката — Доказване на използването на по-ранната марка — Реално използване — Понятие — Критерии за преценка (член 15, параграф 1 и член 51, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 на Съвета) (вж. т. 16—19)

2.                     Марка на Общността — Отказ, отмяна и недействителност — Разглеждане на искането — Доказване на използването на по-ранната марка — Реално използване — Понятие — Критерии за преценка — Изискване на конкретни и обективни доказателства (член 15, параграф 1, член 51, параграф 1, буква а) и член 78, параграф 1, буква е) от Регламент № 207/2009 на Съвета; член 1, правило 22, параграфи 3 и 4 от Регламент № 2868/95 на Комисията) (вж. т. 29 и 38)

Предмет

Жалба срещу решението на втори апелативен състав на СХВП от 19 май 2014 г. (преписка R 1118/2013‑2), постановено в производство по отмяна със страни Zainab Ansell и Roger Ansell, от една страна, и Industria de Diseño Textil, SA (Inditex), от друга страна

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) да заплати съдебните разноски.