Language of document : ECLI:EU:T:2015:604

Rozsudek Tribunálu (třetího senátu) ze dne 9. září 2015 – Inditex v. OHIM – Ansell (ZARA)

(Věc T‑584/14)

„Ochranná známka Společenství – Řízení o zrušení – Slovní ochranná známka Společenství ZARA – Skutečné používání – Článek 51 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 207/2009“

1.                     Ochranná známka Společenství – Vzdání se, zrušení a neplatnost – Důvody zrušení – Neexistence skutečného užívání ochranné známky – Důkaz užívání starší ochranné známky – Skutečné užívání – Pojem – Kritéria posouzení/Kritéria pro posouzení [Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 15 odst. 1 a čl. 51 odst. 1 písm. a)] (viz body 16–19)

2.                     Ochranná známka Společenství – Vzdání se, zrušení a neplatnost – Přezkum přihlášky – Důkaz užívání starší ochranné známky – Skutečné užívání – Pojem – Kritéria pro posouzení – Požadavek konkrétních a objektivních důkazů [Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 15 odst. 1 a čl. 51 odst. 1 písm. a), a čl. 78 odst. 1 písm. f); nařízení Komise č. 2868/95, čl. 1, pravidlo 22, odstavce 3 a 4] (viz body 29, 38)

Předmět

Žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 19. května 2014 (věc R 1118/2013–2) týkajícímu se řízení o zrušení mezi Zainab Ansell a Roger Ansell, na jedné straně a Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) na straně druhé

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) se ukládá náhrada nákladů řízení.