Language of document : ECLI:EU:T:2015:604

Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2015. gada 9. septembra spriedums –
Inditex/ITSB – Ansell (“ZARA”)


(lieta T‑584/14)

Kopienas preču zīme – Atcelšanas process – Kopienas vārdiska preču zīme “ZARA” – Faktiska izmantošana – Regulas (EK) Nr. 207/2009 51. pants 1. punkta a) apakšpunkts

1.                     Kopienas preču zīme – Atteikšanās, atcelšana un spēkā neesamība – Atcelšanas pamati – Preču zīmes faktiskas izmantošanas neesamība – Agrākas preču zīmes izmantošanas pierādījums – Faktiska izmantošana – Jēdziens – Vērtēšanas kritēriji (Padomes Regulas Nr. 207/2009 15. panta 1. punkts un 51. panta 1. punkta a) apakšpunkts) (sal. ar 16.–19. punktu)

2.                     Kopienas preču zīme – Atteikšanās, atcelšana un spēkā neesamība – Pieteikuma izskatīšana – Agrākas preču zīmes izmantošanas pierādījums – Faktiska izmantošana – Jēdziens – Vērtēšanas kritēriji – Prasība par konkrētiem un objektīviem pierādījumiem (Padomes Regulas Nr. 207/2009 15. panta 1. punkts, 51. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 78. panta 1. punkta f) apakšpunkts; Komisijas Regulas Nr. 2868/95 1. panta 22. noteikuma 3. un 4. punkts) (sal. ar 29. un 38. punktu)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelācijas otrās padomes 2014. gada 19. maija lēmumu lietā R 1118/2013‑2 attiecībā uz atcelšanas procesu starp Zainab Ansell k‑gu un Roger Ansell k‑gu, no vienas puses, un Industria de Diseño Textil, SA (Inditex), no otras puses

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) atlīdzina tiesāšanās izdevumus.