Language of document :

Решение на Общия съд от 12 май 2021 г. — Люксембург и Amazon/Комисия

(Дела T-816/17 и T-318/18)1

(Държавни помощи — Помощ, приведена в действие от Люксембург в полза на Amazon — Решение, с което помощта се обявява за несъвместима с общия пазар и за незаконосъобразна, като се разпорежда нейното възстановяване — Данъчно становище (tax ruling) — Трансферни цени — Селективно данъчно предимство — Метод за определяне на трансферните цени — Функционален анализ)

Езици на производството: английски и френски

Страни

Жалбоподател по дело T-816/17: Великото херцогство Люксембург (представители: T. Uri, подпомаган от D. Waelbroeck, A. Steichen и J. Bracker, avocats)

Жалбоподатели по дело T-318/18: Amazon EU Sàrl (Люксембург, Люксембург), Amazon.com, Inc. (Сиатъл, Вашингтон, Съединени щати) (представители: D. Paemen, M. Petite и A. Tombiński, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители по дело T-816/17: P. Stancanelli, P.-J. Loewenthal и F. Tomat, подпомагани от M. Chammas, avocate, а по дело T-318/18 : P.-J. Loewenthal и F. Tomat)

Встъпила страна в подкрепа на ответника по дело T-816/17: Ирландия (представители: J. Quaney и A. Joyce, подпомагани от P. Gallagher, SC, B. Doherty, barrister, и S. Kingston, SC)

Предмет

Жалби на основание член 263 ДФЕС за отмяна на Решение (ЕС) 2018/859 на Комисията от 4 октомври 2017 година относно държавна помощ SA.38944 (2014/C) (ex 2014/NN), приведена в действие от Люксембург в полза на Amazon (ОВ L 153, 2018 г., стр. 1).

Диспозитив

Съединява дела Т 760/17 и Т 636/18 за целите на настоящото съдебно решение.

Отменя Решение (ЕС) 2018/859 на Комисията от 4 октомври 2017 година относно държавна помощ SA.38944 (2014/C) (ex 2014/NN), приведена в действие от Люксембург в полза на Amazon.

Европейската комисия понася направените от нея съдебни разноски, както и тези на Великото херцогство Люксембург, на Amazon.com, Inc. и на Amazon EU Sàrl.

Ирландия понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1     ОВ C 72, 26.2.2018 г.