Language of document :

Rettens dom af 12. maj 2021 – Luxembourg og Amazon mod Kommissionen

(Sagerne T-816/17 og T-318/18) 1

(Statsstøtte – støtte til Amazon gennemført af Luxembourg – afgørelse, hvorved en støtte erklæres uforenelig med det indre marked og ulovlig og kræves tilbagesøgt – forudgående skattebekræftelse (tax ruling) – afregningspriser – selektiv skattefordel – metode til fastsættelse af afregningspriser – funktionel analyse)

Processprog: engelsk og fransk

Parter

Sagsøger i sag T-816/17: Storhertugdømmet Luxembourg (ved T. Uri, som befuldmægtiget, bistået af advokaterne D. Waelbroeck, A. Steichen og J. Bracker)

Sagsøgere i sag T-318/18: Amazon EU Sàrl (Luxembourg, Luxembourg) og Amazon.com, Inc. (Seattle, Washington, De Forenede Stater) (ved advokaterne D. Paemen, M. Petite og A. Tombiński)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (i sag T-816/17 ved P. Stancanelli, P.J. Loewenthal og F. Tomat, som befuldmægtigede, bistået af advokat M. Chammas, og i sag T-318/18 ved P.J. Loewenthal og F. Tomat, som befuldmægtigede)

Intervenient til støtte for sagsøger i sag T-816/17: Irland (ved J. Quaney og A. Joyce, som befuldmægtigede, bistået af P. Gallagher, SC, barrister B. Doherty og S. Kingston, SC)

Sagens genstand

Søgsmål støttet på artikel 263 TEUF med påstand om annullation af Kommissionens afgørelse (EU) 2018/859 af 4. oktober 2017 om statsstøtte SA.38944 (2014/C) (ex 2014/NN) fra Luxembourg til Amazon (EUT 2018, L 153, s. 1).

Konklusion

1)    Sagerne T-816/17 og T-318/18 forenes med henblik på denne dom.

2)    Kommissionens afgørelse (EU) 2018/859 af 4. oktober 2017 om statsstøtte SA.38944 (2014/C) (ex 2014/NN) fra Luxembourg til Amazon annulleres.

3)    Europa-Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler de af Storhertugdømmet Luxembourg, Amazon.com, Inc. og Amazon EU Sàrl afholdte omkostninger i sagen.

4)    Irland bærer sine egne omkostninger.

____________

1 EUT C 72 af 26.2.2018.