Language of document :

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.5.2021 – Luxemburg ja Amazon v. komissio

(asia T-816/17 ja T-318/18)1

(Valtiontuet – Luxemburgin Amazonin hyväksi toteuttama tuki – Päätös, jolla tuki todetaan sisämarkkinoille soveltumattomaksi ja sääntöjenvastaiseksi ja jolla määrätään sen takaisinperimisestä – Verotuksen ennakkopäätös (Tax Ruling) – Siirtohinnoittelu – Valikoiva veroetu – Siirtohinnoittelussa käytettävä määrittämismenetelmä – Toiminnallinen analyysi)

Oikeudenkäyntikieli: englanti ja ranska

Asianosaiset

Kantaja asiassa T-816/17: Luxemburgin suurherttuakunta (edustaja: T. Uri, avustajinaan asianajajat D. Waelbroeck, A. Steichen ja J. Bracker)

Kantajat asiassa T-318/18: Amazon EU Sàrl (Luxemburg, Luxemburg) ja Amazon.com, Inc. (Seattle, Washington, Yhdysvallat) (edustajat: asianajajat D. Paemen, M. Petite ja A. Tombiński)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet asiassa T-816/17: P. Stancanelli, P.-J. Loewenthal ja F. Tomat, avustajanaan asianajaja M. Chammas, ja asiassa T-318/18: P.-J. Loewenthal ja F. Tomat)

Kantajan vaatimuksia tukeva väliintulija asiassa T-816/17: Irlanti (asiamiehet: J. Quaney ja A. Joyce, avustajinaan P. Gallagher, SC, B. Doherty, barrister, ja S. Kingston, SC)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 263 artiklaan perustuvat kanteet, joilla vaaditaan kumoamaan valtiontuesta SA.38944 (2014/C) (ex 2014/NN), jonka Luxemburg on myöntänyt Amazonille, 4.10.2017 annettu komission päätös (EU) 2018/859 (EUVL 2018, L 153, s. 1).

Tuomiolauselma

Asiat T-816/17 ja T-318/18 yhdistetään tämän tuomion antamista varten.

Valtiontuesta SA.38944 (2014/C) (ex 2014/NN), jonka Luxemburg on myöntänyt Amazonille, 4.10.2017 annettu komission päätös (EU) 2018/859 kumotaan.

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Luxemburgin suurherttuakunnan, Amazon.com inc:n ja Amazon EU Sàrl:n oikeudenkäyntikulut.

Irlanti vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 EUVL C 72, 26.2.2018.