Language of document :

Návrh na povolenie exekúcie prikázaním pohľadávky podaný 11. novembra 2020 – Silvana Moro a i./Európska komisia

(vec C-593/20 SA)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Navrhovatelia: Silvana Moro, Isabella Venturini, Stefania Venturini, Mario Matta, Marzio Francesco Matta, Massimo Matta, Paola Cotozzoni (v zastúpení: S. Colledan, avvocato)

Odporkyňa: Európska komisia

Návrhy navrhovateľov

Navrhovatelia žiadajú Súdny dvor Európskej únie, aby v súlade a na účely stanovené v článku 1 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 2016, s. 268) udelil povolenie na zaistenie všetkých prostriedkov, ktoré Európska komisia pridelila a/alebo pridelí Srbskej republike až do úplného vyplatenia dlhu.

____________