Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 17. června 2008 - De Fays v. Komise

(Věc F-97/07)1

"Veřejná služba - Úředníci - Volno z důvodu nemoci - Neomluvená nepřítomnost - Arbitrážní řízení"

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Chantal De Fays (Bereldange, Lucembursko) (zástupci: P.-P. Van Gehuchten a P. Reyniers, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: D. Martin a K. Herrmann, zmocněnci)

Předmět věci

Jednak zrušení rozhodnutí Komise, kterými vůči žalobkyni uplatňuje článek 60 služebního řádu úředníků Evropských společenství, a jednak žádost o náhradu škody

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Každá účastnice řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 283, 24.11.2004, s. 45.