Language of document :

Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tas-17 ta' Ġunju 2008 - De Fays vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-97/07)1

(Servizz pubbliku - Uffiċjali - Leave minħabba mard - Assenza irregolari - Proċedura ta' arbitraġġ)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: Chantal De Fays (Bereldange, il-Lussemburgu) (rappreżentanti: P.-P. Van Gehuchten u P. Reyniers, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Komunitjaiet Ewropej (rappreżentanti: D. Martin u K. Herrmann, aġenti)

Suġġett

Minn naħa, l-annullament tad-Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni li japplikaw fir-rigward tar-rikorrenti l-Artikolu 60 tar-Regolament tal-Persunal ta' l-Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej, u, min-naħa l-oħra, talba għal danni.

Dispożittiv

Ir-rikors huwa miċħud

Kull parti għandha tbati l-ispejjeż tagħha stess.

____________

1 - ĠU C 283, 24.11.2007, p. 45.