Language of document :

Acţiune introdusă la 28 septembrie 2007 - Bernard/Europol

(Cauza F-99/07)

Limba de procedură: olandeza

Părţile

Reclamantă: Marjorie Bernard (Woerden, Țările de Jos) (reprezentant: P. de Casparis, avocat)

Pârât: Oficiului European de Poliţie (Europol)

Concluziile reclamantei

Anularea deciziei din 28 iunie 2007 adoptate cu privire la plângerea din 26 iunie 2007, precum și a evaluărilor din 5 februarie 2007 și din 25 iulie 2007;

obligarea Europol la:

acordarea unei majorări periodice de salariu pentru reclamantă începând cu 1 septembrie 2006, plus dobândă;

plata de daune interese în valoare de 7 500 euro net;

obligarea Europol la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Prezenta procedură privește evaluarea activităţii desfășurate de reclamantă în perioada cuprinsă între 1 septembrie 2005 și 31 august 2006. Activitatea desfășurată de reclamantă a primit la evaluare calificativul "2" corespunzător aprecierii "nu satisface în întregime cerinţele".

Reclamanta a formulat o plângere împotriva evaluării, precum și cu privire la lipsa unei decizii referitoare la acordarea unei majorări periodice de salariu, și în acest context a invocat liniile directoare de evaluare în vigoare în cadrul Europol. Reclamanta subliniază că este în discuţie o evaluare vădit eronată.

Reclamanta arată, în special, că obiecţiile sale au fost considerate nefondate prin decizia din 26 iunie 2007 și invocă o încălcare a principiului motivării întrucât această respingere nu a fost motivată. Directorul Europol arată totuși că evaluarea este retrasă și că se va realiza o nouă evaluare. Această nouă evaluare a fost efectuată la 25 iulie 2007.

Prezenta acţiune vizează, prin urmare, decizia adoptată cu privire la plângere, precum și evaluarea din 25 iulie 2007.

____________