Language of document :

Tožba, vložena 28. septembra 2007 - Bernard proti Europolu

(Zadeva F-99/07)

Jezik postopka: nizozemščina

Stranki

Tožeča stranka: Marjorie Bernard (Woerden, Nizozemska) (zastopnik: P. de Casparis, odvetnica)

Tožena stranka: Evropski policijski urad (Europol)

Predlogi tožeče stranke

Za nično naj se razglasi odločba o ugovoru z dne 26. junija 2007, ki je bila izdana 28. junija 2007, ter oceni z dne 5. februarja 2007 in 25. julija 2007;

Europolu naj se naloži:

da tožeči stranki odobri zvišanje mesečne plače od 1. septembra 2006 dalje skupaj z obrestmi;

plačilo odškodnine do višine 7500 eurov neto;

Europolu naj se naloži plačilo stroškov, vključno s honorarjem za svetovalca.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Ta postopek se nanaša na ocenjevanje dela tožeče stranke v obdobju od 1. septembra 2005 do 31. avgusta 2006. Delo tožeče stranke je bilo ocenjeno z "2", kar ustreza opredelitvi "zahtev ne izpolnjuje v celoti".

Tožeča stranka je vložila ugovor zoper oceno ter zoper to, da ni bilo odločeno o odobritvi zvišanja mesečne plače, in se v tem okviru sklicevala na smernice za ocenjevanje, ki veljajo v Europolu. Tožeča stranka poudarja, da je ocena očitno napačna.

Tožeča stranka uveljavlja zlasti, da so bili njeni očitki z odločbo z dne 26. junija 2007 razglašeni za neutemeljene, in navaja kršitev načela obveznosti obrazložitve, ker ta zavrnitev ni bila obrazložena. Direktor Europola pa navaja, da je bila ocena umaknjena in da se bo opravilo novo ocenjevanje. Ta nova ocena je bila narejena 25. julija 2007.

Ta tožba se torej nanaša na odločbo o ugovoru in na oceno z dne 25. julija 2007.

____________